Roche ja jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikud lahendused on meie äristrateegia loomulik osa. Kogu Roche’i töö elujõulise tuleviku nimel tugineb jätkusuutlikkusele.

Roche’i eesmärk on tegeleda juba täna sellega, mida patsiendid vajavad homme. Töö patsientide vajaduste rahuldamisega peab olema jätkusuutlik, et saaksime pakkuda patsientidele ja tervishoiusüsteemidele innovaatilisi lahendusi, kaitstes samas kogukondade ja planeedi tulevikku. Seepärast kuulub jätkusuutlikkus lahutamatult meie üldise äristrateegia juurde.

Meie panus ühiskonda

Meie suurim panus ühiskonda on pidev uuendusmeelsus. Andmetele tuginedes uusi ravimeid ja diagnostikavahendeid välja töötades kanname hoolt selle eest, et õige ravi jõuaks õiglase hinna eest õigel ajal iga patsiendini, kes seda vajab.

Kohustused keskkonna ees

Ettevõtte töötajad ja asutajad on alati seadnud esikohale äritegevuse kahjuliku mõju vähendamise planeedile – väärtustame keskkonnahoidlikke lahendusi.

Pikaajaline majanduslik jätkusuutlikkus

Jätkusuutlik kasv, uuendused ning kvaliteetse ja kindla elatustaseme tagamine kõigile meie töötajatele on hädavajalik, et saavutada pikaajalised head majanduslikud eesmärgid.

Lisaks sellele tuleb usalduse säilitamiseks ja Roche’i eesmärkide täitmiseks tagada aruandekohustus ja ettevõtte vastutustundlik juhtimiskultuur. Roche on seadnud ettevõtte vastutustundlike eesmärkide saavutamisel konkreetsed eesmärgid ja tähtajad, raporteerides tulemustest avalikult, et edendada läbipaistva ärikultuuri mudelit kõikides tegutsemispiirkondades.

Meie eesmärk on anda sidusrühmadele täielik ja läbipaistev ülevaade Roche’i sotsiaalsetest ja majanduslikest tulemustest ning keskkonnaalastest tegevustest.

Roche’i jätkusuutlikkuse tegevuskava rakendamine toimub kooskõlas äristrateegiaga, toetudes juhtimisstruktuurile ning jagades ühtlasi ka teavet välistele sidusrühmadele.

Avasta rohkem

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused