Liider personaalmeditsiini valdkonnas

Liigume universaalse käsitluse juurest isikustatud arstiabi pakkumise poole.

Personaalmeditsiin ühendab teedrajavaid teadusuuringuid, andmepõhisuse, analüütika ja tehnoloogia, et edendada uusi avastusi ja parandada patsientide elu. 

Traditsiooniliselt nähakse tervishoiu põhiküsimusena seda, milline ravi aitab inimesi konkreetse haiguse puhul kõige paremini. Personaalmeditsiinis keskendutakse aga hoopis sellele, milline on konkreetse inimese jaoks parim ravi.

Tervishoid liigub eemale universaalsest käsitlusest ja keskendub üha enam isikustatud ravile, mille eesmärk on rahuldada iga patsiendi talle ainuomaseid vajadusi – personaalmeditsiin parandab ravitulemusi ja inimeste kogemusi seoses arstiabiga. Personaalmeditsiin on ühiskonnale kasulik. Paremad tulemused iga patsiendi puhul tähendavad ühtlasi tõhusamat, taskukohasemat ja jätkusuutlikumat arstiabi kogu elanikkonna jaoks.

Personaalmeditsiininii jõudmiseks keskendub Roche neljale peamisele arstiabi aspektile:

  • varajane tuvastamine ja täpne diagnoos;

  • isikustatud ravi;

  • juurdepääs optimaalsele tervishoiuteenusele;

  • kaugvastuvõtud ja kaugjälgimine 

Sedamööda, kuidas teadus, andmetöötlus, analüütika ja digitehnoloogia arenevad, paraneb ka meie võime mõista inimese tervist mõjutavaid tegureid. Nende teadmiste abil saame parandada arstiabi igal sammul: aitame hoida inimeste tervist, avastame ja diagnoosime haigusi varakult, pakume õigel ajal õigeid ravimeid ning jälgime haiguse kulgu ja ravitulemusi reaalajas.

Kogu raviprotsessi parandamine muudab tulemusi patsientide jaoks ning annab tervishoiusüsteemile võimaluse kasutada ressursse veelgi tõhusamalt ja tulemuslikumalt.

Tuginedes teadus- ja arendustegevuses ning arstiabi osutamisel järjepidevalt andmetele, analüüsile ja tehnoloogiale, liigume lähemale oma eesmärgile parandada inimeste elusid ja tervist, et vähendada tervishoiukulusid nii eraisiku kui ka kogu ühiskonna tasandil.

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused