Roche Eesti OÜ

Lõõtsa 2A
11415 Tallinn
Eesti Vabariik
Telefon

e-post
Roche Group
Roche Diagnostics esindaja Eestis on Surgitech AS

Küsimuste korral FoundationOne® testide kohta pöörduge palun oma raviarsti poole.

Roche Eesti OÜ-l on õigusaktidest tulenev kohustus koguda ja teatada pädevatele asutustele talle teatavaks saanud infot võimalike kõrvaltoimete kohta. Sellisel puhul töödeldakse teie andmeid hoolikalt ja vastutustundlikult kooskõlas heade ravimiohutuse tavade ja ravimiohutusalaste õigusaktidega, nagu on kirjeldatud Roche ravimiohutuse järelevalve ja meditsiinialaste päringute
Teie eelpool nimetatud andmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil.

On Sul küsimusi mõne meie ravimi kohta? Soovid teada anda võimalikust kõrvaltoimest? Kahtlustad, et tootel võib esineda kvaliteedi probleem? Pöördu Roche Eesti poole kasutades vormi, mille leiad:

Roche’i koostöö tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonidega on aastate jooksul aidanud jõuda patsientide ravis mitmete edusammudeni. Koostöö tervishoiutöötajatega aitab turule tuua innovatiivseid ravimeid ja diagnostikavahendeid katmata ravivajadusega valdkondades.

Roche teeb tihedat koostööd tervishoiutöötajate ja –organisatsioonidega, et meditsiinialaseid uuendusi ellu kutsuda. Täiendkoolitus, mis aitab arstidel tagada nende oskusete ja teadmiste püsimise ajakohasena, on oluline. Eesti arstide erialane pädevus täiendab ka Roche teadlaste omi.

Täidaja saada aadressile: Roche Eesti OÜ, Lõõtsa 2, Tallinn või

Innovatsioonil põhineva biotehnoloogiaettevõtjana on Roche pühendunud uute ravimite ja diagnostikavahendite väljatöötamisele ja tootmisele, mis aitaksid patsientidel elada kauem ja tervemalt. Uurija algatatud kliinilisetel uuringutel on kindel koht Roche üldises missioonis teha täna seda, mida patsiendid vajavad tulevikus.

Toetame nii sekkumisuuringud kui ka mittesekkuvaid uurijate algatatud uuringuid (IIS).

IIS-e toetame nii kohalike seaduste ja määrustega lubatud ravimitega, rahastamisega, materjali ja / või teabe pakkumisega.