Roche’i koostöö tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonidega on aastate jooksul aidanud jõuda patsientide ravis mitmete edusammudeni. Ka tänasel päeval pühendume me koostööle erinevate sidusrühmadega, et tuua jätkuvalt turule innovatiivseid ravimeid ja diagnostikavahendeid katmata ravivajadusega valdkondades.

Innovatsioonil põhineva biotehnoloogiaettevõtjana on Roche pühendunud uute ravimite ja diagnostikavahendite väljatöötamisele ja tootmisele, mis aitaksid patsientidel elada kauem ja tervemalt. Et selliseid meditsiinialaseid uuendusi ellu kutsuda, teeb Roche tihedat koostööd tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega, kelle kogemus, teadmised ja erialane pädevus täiendavad meie endi teadlaste omi.

Selline koostöö on määrava tähtsusega, sest see:

  • Aitab meil rohkem teada saada erinevate haiguste ravi ning katmata ravivajaduse kohta.

  • Pakub tuge meie võimalikule uuele ravimile hinnangu andmisel, haiguste konkreetsetele tekkemehhanismidele keskendumisel ja sellistele kliinilistele vajadustele suunatud uuringuprogrammide väljatöötamisel.

  • Vōimaldab meil aru saada, kuhu peaksid meie ravimid raviprotsessis paigutuma ja millist informatsiooni vajavad arstid, et leida patsiendi jaoks sobivaim lahendus.

  • Läbi olulise täiendkoolituse toetamise aitab arstidel tagada, et nende oskused ja teadmised püsiksid ajakohasena.

Me oleme kindlad, et koostööd tehes saavutame rohkem, ning oleme uhked, et aastate jooksul on meie koostöö tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega viinud nii mitmete patsientide jaoks oluliste edusammudeni.