2020 kevad-suvel viis uuringufirma  arstide hulgas läbi uuringu, et hinnata täppisonkoloogia rakendatavust Eestis.