Vähi genoomi testimise teadlikkus

Uuringufirma  viis läbi Roche Eesti tellimusel uuringu Eesti elanike seas, et uurida Eesti inimeste kokkupuuteid vähihaigusega. Küsiti ka, missuguseid infoallikaid peetakse usaldusväärsuseteks vähihaiguse korral, missugust infot otsitakse ning mida ollakse kuulnud vähi genoomi testimisest.

Uuringu käigus küsitles RAIT Faktum&Ariko üle Eesti vahemikus 12. september kuni 3. oktoober 2019 kokku 1002 inimest. Valimi kujundamise aluseks oli Eesti elanikkonna sotsiaaldemograafiliselt proportsionaalne mudel vanuse, soo, keele ja elukohatunnuste järgi vanusevahemikus 20–75 eluaastat.

 on värskendanud uuringule toetudes personaalmeditsiini, sihtmärkravi ja täppisdiagnostika alalehti, et anda selge ja lihtne ülevaade tänapäevastes vähidiagnostika- ja ravivõimalustest.

Allalaadimised

Eestikeelne uuringu kokkuvõteКраткое содержание исследования на русском языке
KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused