Saadaval on Roche’ uus vereproovil põhinev vähigenoomi test FoundationOne Liquid CDx

  • FoundationOne Liquid CDx analüüsib rohkem kui 300 vähiga seotud geeni ja mitmeid genoomseid muutuseid, et toetada või välja tuua uusi ravivalikuid kõigi soliidtuumorite korral

  • Lihtsa vereanalüüsiga (ehk vedelbiopsiaga) tehtav vähigenoomi test sobib ka kaugelearenenud haigusega patsientidele, kellel ei ole otse vähikoldest biopsia võtmine võimalik või soovitatav

  • FoundationOne Liquid CDx on täiendus varasematele Foundation Medicine’ vähigenoomi testidele ning selle patsientideni toomine panustab otseselt Roche’ missiooni arendada tõelist personaliseeritud tervishoidu

  • Roche’ eesmärk on parandada patsientide ravitulemusi pakkudes erinevaid testimise võimalusi, mis toetavad raviotsuseid erinevates raviliinides

  • Uus ja laiemate võimalustega FoundationOne Liquid CDx on juba koheselt saadaval ning sellega asendatakse varasemalt pakutud vedelbiopsia test FoundationOne Liquid

FoundationOne Liquid CDx on vähigenoomi profileerimise (comprehensive genomic profiling, CGP)  test, mis analüüsib rohkem kui 300 vähiga seotud geeni ja mitmeid genoomi signatuure, et parandada patsientide ravivõimalusi.

Vähi teke on otseselt seotud mutatsioonidega raku DNAs. CGP-d kasutatakse nende unikaalsete mutatsioonide väljaselgitamiseks, et mõista, millised genoomsed muutused konkreetse kasvaja iseloomu põhjustavad. Vähigenoomi testist saadav tulemus aitab konkreetsete tuvastatud mutatsioonidele tuginedes valida patsiendile just tema haigusele sobiv täppisravim. Kuna vähigenoomi testiga määratakse ühe protseduuri käigus suurel hulgal erinevaid rakulisi biomarkereid korraga, kiirendab see märgatavalt kogu info teadasaamise aega, kuna traditsiooniliselt määratakse üksikuid biomarkereid ühekaupa.

FoundationOne Liquid CDx analüüsib patsiendi veres ringlevat rakuvaba DNA ja tuvastab nelja põhilist genoomset muutust. Test analüüsib eraldi 311 geeni, määrates sealhulgas ümberkorraldused või koopiaarvu muutused (nt BRCA1 ja BRCA2) geenides. Testi tulemused väljastatakse detailse raportina, milles tuuakse eraldi välja tuvastatud muutustele sobivad ravimid. Raportis on välja toodud ka määratud tulemused mikrosatelliitide ebastabiilsuse (micro statelite instability, MSI) ja kasvaja mutatsioonikoormuse (tumour mutational burden, TMB) osas. Vähigenoomi testiga saadud informatsioon on oluline uute raviviiside valikul (nt bioloogiline ravi või immuunoteraapia) ning just selle patsiendi haiguse geneetilise eripäraga sobivate kliiniliste uuringute leidmisel.

FoundationOne Liquid CDx kasutusluba toetub analüütilistele ja kliinilistele valideerimisuuringutele, millesse olid kaasatud enam kui 7500 lähteproovi ning 30000 unikaalset geenivarianti rohkem kui 30 erinevalt vähivormilt. Platvormi sensitiivsus ja spetsiifilisus on kinnitatud paljude vähitüüpide korral kasutades erinevaid valideerimismeetodeid ja seda ka kliinilistes vereproovides, milles vähirakkudest pärinevat DNAd võib olla vaid väga väikeses koguses1,2.

FoundationOne Liquid CDx on viimane täiendus Foundation Medicine CGP testide tooteportfelli. Foundation Medicine’i koeproovil põhinev genoomi test soliidtuumoritega patsientidele (FoundationOne®CDx) on kasutusel aastast 2017. Koos annavad need kõrge-kvaliteediga vähigenoomi profileerimise testid arstidele olulist tuge spetsiifiliste geenimuutustute tuvastamiseks, mis omakorda on aluseks isikustatud täppisravi määramisel. Need testid aitavad säästa aega ja koematerjali, mis kuluvad üksikute biomarkerite testide järjestikusele tegemiselele. FoundationOne Liquid CDx abil on võimalik hinnata vähirakkude heterogeensust ning testi korduval tegemisel ravi erinevates etappides saab tuvastada kasvaja muutumist ajas, et vastavalt ka ravi suunata.

FoundationOne®Liquid CDx

FoundationOne Liquid CDx on järgmise põlvkonna sekveneerimisel (next generation sequencing, NGS) baseeruv in vitro diagnostiline test, mis analüüsib 324 geeni kaugelearenenud vähihaigete perifeersest vereproovist isoleeritud rakuvaba DNA (cell free DNA, cfDNA) alusel.

Test ei garanteeri, et patsiendile leitakse sobiv ravim. Negatiivne test cfDNA alusel ei välista mutatsioonide olemasolu vähikoldes. Test on mõeldud üksnes professionaalseks kasutamiseks.

Täiendav informatsioon:

Roche

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja. Roche keskendub teaduse edasiarendamisele, et parandada inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning andis 2019. aastal tööd umbes 98 000 inimesele üle maailma. 2019. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 11,7 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 61,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas.

Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. Täiendavalt on ettevõtte eesmärk parandada ka patsientide juurdepääsu meditsiinilistele uuendustele, tehes selleks koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega.

WHO oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’i on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 11 aastat järjest kui jätkusuutlikuimat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogiliste- ja loodusteadusfirmade sektoris.

Roche Groupi omandusse kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides. Ühtlasi on Roche Jaapani päritolu Chugai Pharmaceuticali enamusaktsionär. Vaata lisa
Roche Eesti põhitegevusalaks on ravimite kliiniliste uuringute läbiviimine, nende tulemuste alusel ravimitele müügiloa taotlemine, hulgimüük ja turundamine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia- ja diagnostikavaldkonnas.

Viited:

  1. Foundation Medicine Inc. Internal data on file. 95% limit of detection (median) of 0.40% variant allele fraction (VAF) for select substitutions and indels, 0.37% VAF for select rearrangements, 21.7% tumor fraction (TF) for copy number amplifications, and 30.4% TF for copy number losses.

  2. Foundation Medicine Inc. Internal data on file. 0% false positive rate for rearrangements and copy number alterations, 0.013% false positive rate for substitutions and indels

Avasta rohkem

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused