Roche Eesti sotsiaalse mõju näitajad 2021

Roche lähtub oma tegevuses terviklikust vaatest, panustades kõikides tegutsemisahela osades nii ühiskonda, keskkonda kui majandusse. Roche on sidunud oma strateedilised ja ärilised eesmärgid ÜRO kestlikku arengu eesmärkidega, et suurendada positiivset mõju ning minimeerida keskkonnajalajälge. Ka Roche Eesti juhindub kõikides tegevustes ÜRO kestliku arengu eesmärkidest.

Roche panustab oma põhitegevustega inimeste pikemasse ja tervemasse elusse. Roche’i kolm teadus-tegevussuunda on uute ravimite ja diagnostikavahendite väljatöötamine ning andmepõhise teadmuse loomine, mis kõik panustavad paremate ravivõimaluste arendamisse

Innovatsioonist on kasu vaid siis, kui see jõuab inimesteni – 2021. aastal raviti Eestis Roche ravimitega ligi 5500 patsienti.

Roche investeerib innovatsiooni ning meditsiini ja tervishoiusüsteemide arendusse: teadus- ja arendustegevusse panustas Roche Eesti 2021. aastal 760 000 euroga. Roche'il on kümneaastane ambitsioon vähendada keskkonnajalajälge 2029. aastaks 50% võrra. Roche Eesti koguemissioonide koefitsient loetakse 2021. aastal võrdeliseks nulliga – arvutused tehakse keskkonnagaaside arvutusstandardi skoop 3 järgi (vt).

Roche Eesti väärtustab tööandjana mitmekesisust ja kaasatust – need on ka Roche'i ajaloo ja kultuurilise identiteedi oluline osa. Roche’i meeskonna üldine rahuloluskoor oli  GEOS (Global Employee Opinion Survey) uuringu järgi 86 – see on väga kõrge tulemus, eriti arvestades keerulist COVID-19 perioodi.

Ettevõttes kehtivad kõrged töötervishoiu standardid, mida tuleb järgida isegi siis, kui nende järgi on nõutud rohkem kui kohalikes seadustes. Roche’s teame, et kõrged töötervishoiu standardid ja töötajate heaolu fookuses hoidmisel on märkimisväärne mõju töötajate tervisele, tegevuskuludele ja efektiivsusele.

Roche Eesti järgib oma tegevuses ja aruandluses vastutustundlikkuse põhimõtteid. Roche Eesti premeeriti ka vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega, mida annab välja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi raames (https://indeks.csr.ee/2020-2/). Tunnustuse saavad ettevõtted, mille tegevus on suunatud pikaajalisele jätkusuutlikule kasvule, mis mõistavad läbipaistva tegevuse tähtsust ning tunnustavad tugeva meeskonna tähtsust.

Loe Roche Eesti majandustulemuste kohta siit:

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused