Tervishoiuettevõtte Roche Eesti käive 2021. aastal oli 31 miljonit

Roche Eesti OÜ 2021. aasta majandustulemused kinnitavad stabiilsust. Roche Eesti 2021. aasta müügitulu oli 31,074 miljonit eurot, millest ligi pool moodustas ravimite müügikäive ja ülejäänu teenuse osutamine Roche grupile. 2021. aasta oli Roche Eesti jaoks edukas: ettevõte panustas COVID-19 haigete ravisse, säilitas liidripositsiooni onkoloogias ning jätkas arendustegevust, mh algatas uusi ravimiuuringuid Eestis.

Roche Eesti peamine eesmärk on koostöös partneritega panustada tervishoiusüsteemide kestlikkusse, et tagada patsientide õigeaegne juurdepääs kaasaegsetele diagnostikavahenditele ja Euroopas registreeritud ravimitele.

„Möödunud aastal tähistas Roche üleilmselt 125. tegevusaastat. Tänu tõenduspõhisele diagnostika- ja ravimiarendusele andis Roche olulise panuse COVID-19 pandeemia pidurdamisele. Vaatamata COVID-19 kriisile suutis Roche teha suuri edusamme ka teistes valdkondades, näiteks onkoloogia, oftalmoloogia ja neuroloogiliste haiguste ravi,“ ütles Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi.

Kadri Mägi-Lehtsi sõnul oli 2021. aasta  Roche grupile edukas ka selle poolest, et ettevõte on teinud läbi olulisi sisemisi muudatusi, kohandudes enam agiilsele keskkonnale, tänu millele on üle maailma patsientideni jõudnud mitmed uued arendused nii diagnostika kui täppisravi meetodite osas. „Saame öelda, et Roche enam kui 100 000 liikmeline ja sealhulgas väike Eesti meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et vähendada haigete kannatusi ning pikendada eluiga. Selleks on vajalik ühelt poolt, et uued diagnostika- ja ravivõimalused jõuaksid õigeaegselt abivajajateni ja teisalt, et patsientide päriselu andmed (Real World Data) oleks sisendiks teadus-arendustööle. Eesti digivõimekus, väike ja avatud tervishoiusüsteem koos teadlastest arstkonnaga omab suurt potentsiaali koostöös erasektoriga olla maailmas suunanäitaja väärtuspõhise ja inimkeskse tervishoiu arendamisel.

Pean oluliseks märkida ka ÜRO kestliku arengu eesmärkidest juhindumist kõikides meie tegevustes,“ lisas Mägi-Lehtsi.

Roche Eesti peamiseks eesmärgiks on tagada Eesti patsientidele kõrgtehnoloogiliste kaasaegsete ravimeetodite kättesaadavus. „Meie ülesanne on toetada igati diagnostika- ja ravikvaliteedi parandamist, seejuures on oluline ravikvaliteeti mõista kui tervisetulemit. Viimane sisaldab lisaks kliiniliste andmetele ka haigete elukvaliteedi näitajaid, see omakorda eeldab patsientide teadlikkuse kasvu ja aktiivsemat kaasatust raviprotsessi,“ lisas Kadri Mägi-Lehtsi.

Patsientide suuremat kaasamist parema tervisetulemi saamiseks võimaldavad patsientide hinnangud nii tervisetulemile (PRO- patient-reported outcomes) kui ka raviteekonna kogemusele (PRE – patient reported experience). 2021. aastal hakati Roche kaasabil rahvusvahelise uuringu “Kaiser” raames koguma tervisetulemi hinnanguid kopsuvähi patsientidelt. “Eestindasime selle uuringu tarbeks maailmas juhtival kohal olev Kaiku Health tarkvaraplatvormi, mis võimaldab kolmel suurhaiglal kasutada tuleviku lahendust igapäevase töö osana, et saada patsiendi tagasisidet raviprotsessi mõjust tema elukvaliteedile. Projekt lõppes edukalt juuni alguses ning Roche Eesti koostöös haiglatega on tulemusi tutvustanud nii Sotsiaalministeeriumile kui ka Tervisekassale. Viimane lubas Kaiku Health platvormi püsiva rahastamise osas otsuse langetada 2023. a lõpus” täpsustas Mägi-Lehtsi.

Alates 2016. aastast on ÜRO kestliku arengu eesmärgid integreeritud Roche’i eesmärkidesse ja need kajastuvad ka ettevõtte tulemustes. Roche keskendub tegevustele, mis loovad lisaväärtust patsientidele, ühiskonnale ja keskkonnale. Roche Eesti järgib oma tegevuses ja aruandluses vastutustundlikkuse põhimõtteid ning tunnustati 2021. aasta mais Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi poolt kuldmärgisega.

Roche Eesti on tervishoiuettevõte, mis panustab innovaatiliste täppisdiagnostika ja täppisravimite jõudmisesse Eesti patsiendini. Kõik Roche Eesti tegevused lähtuvad inimestest ning põhinevad teadusel ja andmetel. Roche panustab koos partneritega tervishoiusüsteemide kestlikusse.

Hoffmann La Roche on asutatud 1896. aastal Šveitsis, Baselis. Tänaseks on Roche kujunenud maailma suurimaks biotehnoloogiaettevõtteks, olles ka üleilmne liider in vitro diagnostikumide alal. Innovaatiliste lahenduste arendamine on teinud Roche’st personaliseeritud tervishoiu valdkonna teenäitaja. Ettevõtte tugevuseks on koostöö, diagnostiliste ja farmatseutiliste vahendite ning kliinilise praktika (digi)andmete ühendamine. Viimased 13 aastat on Dow Jones indeksi alusel hinnatud Roche kui kestlikumat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogia- ja loodusteadusfirmade sektoris.

Roche Gruppi kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides ja enamusosalus  Jaapani päritolu Chugai Pharmaceutical aktsiaportfellist . Vaata lisa

Chris Ellermaa, Roche Eesti OÜ
Kontakt:

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused