Roche on olnud 11 aastat järjest firma Dow Jones Sustainability (DJS) indeksi alusel maailma kõige jätkusuutlikum tervishoiuettevõte

Kestlik areng ja sellest lähtuvad tegevuseesmärgid on Roche äristrateegiasse intergeeritud ning kõik juhtimisotsused sünnivad neil põhinevalt. Kõige jätkusuutlikuma tervishoiuettevõtte tiitel on tunnustus pühendumise eest. Roche tulemused olid eriti head turunduse, keskkonna, ühiskondliku ja sotsiaalse vastutuse, tootmise öko-efektiivsuse ning filantroopia valdkondades.

Üheteistkümnendat korda on Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) kõige jätkusuutlikum firma Dow Jones Sustainability Indeksi (DJSI) farmaatsia sektoris. Esikoht saavutati tulemuste analüüsil, mis hõlmas majandustulemusi ning sotsiaalsete ja keskkondlike eesmärkide täitmist. DJSI on võrdlusalus investoritele, kes arvestavad investeerimisotsuste tegemisel kestlikkuse printsiipidega.

“Roche’le tagab püsiva liidrikoha nii ettevõtte strateegia kui ka kultuur, kus kestlik areng on esikohal ning juba ettevõtte algusaegadest alates – 125 aasta tagusest ajast – integreeritud ettevõtte põhitegevusse,” sõnas Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. “Roche’i kõige suurem panus maailma kestlikku arengusse on muidugi tervishoiualane innovatsioon: kogu grupis töötab rohkem kui 15 000 teadlast umbes 400 eri laboris, et leida uusi ja innovaatilisi lahendusi personaalmeditsiinist lähtuvatel ravi- ja diagnostikavaldkondadel. Näiteks investeeris Roche möödunud aastal teadus- ja arendustegevusse umbes sama palju, kui on Eesti riigieelarve kokku. See panus ei ole väike, arvestades, et ettevõte mõõdab ja jälgib igas tegevuses mõjukohti ning seab esikohale sotsiaalsed, majanduslikud ja ka keskkondlikud prioriteedid.”

“Oleme selle tunnustuse üle väga uhked,” ütles Roche’i juhatuse esimees Severin Schwan. “Roche’s teatakse, et püsivad väärtused ja areng tuleb koostöös partneritega. COVID-19 on kiirendanud riigi ja erasektori koostöö vajadust, et olla pandeemiavastases võitluses edukad. Praeguses ettenägematus olukorras on meie pühendumus koostööle veelgi suurem, et tagada nii ravimite kui ka diagnostikavahendite kättesaadavus patsientidele neile vajalikul ajal ja kohas.“

Roche paistab COVID-19 vastases võitluses silma nii testimislahenduste kui ka uute ravimite arenduses, aga ka jätkates ravimite ja diagnostikumide tootmist ning tarnimist üle maailma. Roche teeb pidevalt ja aktiivselt koostööd tervishoiuteenuse pakkujate, laborite, valitsusorganisatsioonide ja teiste asutustega, et tagada testide, ravimite ja muude hooldusvahendite jõudmine patsientideni.

Roche’s on aastaid järjepidevalt panustatud projektidesse, mis aitavad suurendada ettevõtte tegevuse positiivset mõju ning teisalt vähendada negatiivset - näiteks keskkonnamõju. Roche on seadnud ambitsioonika eesmärgi vähendada 2030. aastaks keskkonnamõju poole võrra. Üks näide, mille kaudu seda saavutada, on ärireiside vähendamine. Kuna Roche tegutseb üle maailma, siis meie töötajad reisivad võrdlemisi palju. 2019. aastal moodustasid ärireisid lausa 24% kogu Roche’i CO2 emissioonidest. Sellega seoses algatati projekt “Sustainable travel”, et teadvustada, milline mõju on reisimisel ja samal pakkuda välja alternatiive, kuidas seda mõju vähendada.

Samuti on suur mõju Roche jätkusuutlikel põhimõtetel, mille ettevõte on üleilmselt kehtestanud kõikidele koostööpartneritele – Roche’i puhul tähendab see üleilmselt umbes 60 000 eri ettevõtet ja organisatsiooni, kellele esitab Roche väga kõrged nõudmised nii eetiliselt (sh inim- ja tööõigused, samuti töötervishoid ja ohutus), majanduslikult kui keskkonnaalaselt.

Kestlik Roche

Juba üle 120 aasta on kestlikkus olnud oluline osa Roche’ ärimudelis. Roche jälgib jätkusuutlikkuse tagamisel laiemat vaadet: lisaks toodete arendmisele ja kättesaadavuse parandamisele keskendub ettevõtte strateegia ka sotsiaalsele vastutusele, keskkonna säästlikkusele, tarneahela toimimiskindlusele, töötajate ja töökeskkonna arendamisele.

Roche’i suurim mõju ühiskonnale on tervishoidu panustamine, arendades diagnostilisi teste ja ravimeid valdkondades, kus probleemid ja puudujäägid on suurimad.

Näited valdkondadest, kus Roche on toimekas:
Roche Eesti kestlikkuse näidikutega saab tutvuda:

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks (DJSI) on kord aastas S&P Dow Jones Indices ja SAM poolt avaldatav pingerida. Ettevõtted valitakse SAMi ettevõtete jätkusuutlikkuse hinnangu alusel (Corporate Sustainability Assessment, CSA). Indeksisse kaasatakse ainult oma tööstusharus juhtival positsioonil olevad ettevõtted. Indekseerimisel lähtutakse põhjalikust ja pikaajalisest majandus-, keskkonna- ja sotsiaalmõjude analüüsist.

Roche

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja. Roche keskendub teadusearendamisele, et parandada inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning andis 2019. aastal tööd umbes 98 000 inimesele üle maailma. 2019. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 11,7 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 61,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste ravis on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas.

Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. Täiendavalt on ettevõtte eesmärk parandada ka patsientide juurdepääsu meditsiinilistele uuendustele, tehes selleks koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega.

WHO oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’i on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 11 aastat järjest kui kõige jätkusuutlikumat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogiliste- ja loodusteadusfirmade sektoris.

Roche Group’i omandusse kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides. Ühtlasi on Roche Jaapani päritolu Chugai Pharmaceutical’i enamusaktsionär. Vaata lisa www.roche.com

Roche Eesti põhitegevusalaks on ravimite kliiniliste uuringute läbiviimine, nende tulemuste alusel ravimitele müügiloa taotlemine, hulgimüük ja turundamine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia- ja diagnostikavaldkonnas.

Avasta rohkem

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused