Iga ettevõte, valdkonnast hoolimata, saab ja peab panustama keskkonna paremaks muutmisesse

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum viib igal aastal läbi Eesti kõige põhjalikuma Vastutustundliku Ettevõtluse hindamise ehk Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi. Selle raames tunnustatakse ettevõtteid, mille tegevus on suunatud pikaajalisele jätkusuutlikule kasvule, mis mõistavad läbipaistva tegevuse tähtsust ning tunnustavad tugeva meeskonna tähtsust. Üks 55 Eesti ettevõttest, kes tänavu indeksi hindamisprotsessi edukalt läbis ning tunnustati kuldmärgisega, on biotehnoloogiaettevõte Roche Eesti.

Ellise Lass, kes Roche’s SHE (Safety, Health, Environment) teemadega tegeleb, ütleb, et indeksi läbitegemine on ettevõttele võimalus end analüüsida, arendada ja läbi selle paremaks muutuda, samuti on ettevõttele oluliseks tagasisideks hindajate kommentaarid ja mõtted, kuidas ja mida veel parendada. Lisaks keskkonnateemadele, mis on eriti olulised Roche tootmise kontekstis, toob Eliise esile ettevõtte vastutustundlikkuse näitajatena kindlasti töötajate (vaimse) tervisega tegelemise. See on oluline teema kõikides ettevõtetes, aga kuivõrd Eestis Roche midagi ei tooda, siis siinses kontekstis tegeletakse keskkonnateemadega peamiselt teadlikkuse kontekstis, aga muude oluliste teemadega nagu sotsiaalne, töökeskkonna ja ka turu ja sektori mõju pidevalt ja igapäevaselt.

Ma olen hariduselt infoteadlane (Tallinna Ülikooli infoteaduse magister) ja varasem töökogemus on mind viinud nii energeetika- kui ka avalikku sektorisse. Enne Roche’i kandideerimist pidasin nn tööpausi ja osalesin pea aasta erinevates vabatahtlike projektides nii Eestis kui ka välismaal.

Roche’i kandideerisin algselt büroojuhi ametikohale, kuid katseaeg näitas, mis on need teemad, milles saaksin rohkem panustada ja lisaväärtust luua. Ehk siis Roche andis mulle võimaluse ise omale töökoht kujundada. Algselt olid mu fookuses SHE (Safety, Health, Environment) ja infohaldus, kuid õige pea sai minust Scrum Master, siis lisandusid erinevad IT-alased projektid, ülemaailmne pandeemia tõstis mu SHE-rolli tähtsust märgatavalt ja nii see ratas on veerema pandud. Mis mulle eriti meeldib mu töö juures, on mitmekülgsus, paindlikkus, pidev õppimine ja arenguvajadus, kohanemine muutustega ning lisaks ka võimalus tegeleda projektidega, mis on mulle südamelähedased.

Keskkonnateemad on minu jaoks väga olulised ning need on ka Roche’le, mida tõestab Roche’i pikaajaline eesmärk viia aastaks 2050 kasvuhoonegaaside heitkogused nullini – ja seda mitte ainult CO2 kvootide ostuga. Eesmärgi saavutamine on jaotatud laias laastus kahte etappi – esimeses etapis tegeleme oma ettevõtte sisemiste operatsioonidega ja energiamahukuse vähendamisega (energiakasutus töötaja kohta), teises etapis asendame ülejäänud energia jätkusuutlikest allikatest toodetud energiaga.

Kuigi Roche Eesti filiaal on väike ja meie panus globaalses mastaabis numbriliselt väikese mõjuga, siis sellegipoolest oleme seadnud ka omale SHE eesmärgid aastateks 2020-2025 ja panustame valdkondadesse, kus näeme vajakajäämisi. Näiteks 2020. aastal saime aru, et inimeste teadlikkus ravimijäätmete õigest käitlemisest on väga madal. Suhtlesime sel teemal erinevate osapooltega, leidsime koostööpartnereid ning aasta lõpuks viisime läbi teadlikkuse uuringu. Uuringu tulemused aitavad mõista probleemi tõsidust ning leida sihtgruppe, kelle teadlikkust on iseäranis vaja tõsta. Olenemata ettevõtte valdkonnast või tegevusmetoodikast, saab alati panustada keskkonna paremaks muutmiseks. On äärmiselt oluline, et me mõistaksime kõikides valdkondades, mis on mõjukohad ning kuidas leida üles kohad, millega on võimalik negatiivset mõju vähendada.

Kui minu varasem tööalane panus on olnud pigem suunaga organisatsiooni sisse, siis praegu käsilolev suurem väljakutse on seotud juba konkreetsemalt meie missiooniga luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis ja reageerida muutuvale keskkonnale. Mina olen siin kohal hea näide ka sellest, et olenemata meditsiinialase hariduse puudumisest, on võimalik panustada inimeste heaollu. Oluline on leida oma tugevused, panna need töösse ja luua väärtust. Globaalselt arendab Roche uusi innovaatilisi ravimeid, mis võivad päästa inimeste elusid või anda juurde eluaastaid väga raskelt haigetele inimestele (näiteks vähiravimid). Meie eesmärk siin Eestis on teha innovaatilised ravimid Eesti inimestele kättesaadavaks. Innovaatilistest lahendusest pole aga kasu, kui puudub nendealane teadlikkus. Seetõttu tegeleme igapäevaselt ka patsientide ja üldse laiema avalikkuse tervisealase teadlikkuse teemadega. Me usume, et mida targem on inimene/patsient, seda teadlikumad on ka tema tervist puudutavad otsused ja seda parem on ka tegelikult tema tervis.

Ma olen selle generatsiooni laps, kelle jaoks on oluline, et töö oleks ennekõike tähendusrikas. Meditsiinisektoris töötades kuulen iga päev, kuidas meie töö aitab kellegi elu paremaks muuta. Ja see töö ei lõppe. Lisaks olen ümbritsetud motiveeritud, tarkade ja empaatiliste kolleegidega, kes ajendavad ka mind olema täna parem, kui olin eile.

Jah ja ei. Ühelt poolt on tõesti olnud palju kodukontoris töötamist, oleme kõik pidanud harjuma uute tööviisidega, kuid teiselt poolt olen harjunud üksi toimetamisega ja keskendun paremini, kui mu ümber on vähem segajaid. Samas kui ma kontorisse satun, on alati nägu naerul ja kui veel mõnda kolleegi näeb – siis on päev korda läinud.

Kommunikatsioon ja usaldus nii ülemuse kui teiste kolleegide vahel on oluline. Tuleb rääkida nii heast kui halvast. Kui mul on probleeme motivatsiooniga, tööülesannete keerukusega, infopuudusega või vastupidi infoüleküllusega, siis ma räägin sellest. Tihtipeale suudan oma monoloogi ajal juba ise probleemidele lahenduse leida, aga Roche’s töötades olen alati saanud olla aus ja see on minu jaoks väga oluline.

2020. aasta kevad oli päris suureks väljakutseks nii tööalaselt kui ka isiklikus elus. Olin sunnitud korra lausa pausi võtma, aga siin tulen tagasi usalduse juurde – ma jagasin oma muret. Pärast seda on kõik läinud ainult ülesmäge ja olen oma elu parimas vaimses (ja füüsilises) vormis. Me kipume keskenduma negatiivsele – mida me ei tea, ei oska, ei oma, aga kui suunata oma mõtteid ja leida need tegevused, mida sa saad teha ja mõjutada – siis on ka kergem väikseid võite saavutada, nende üle rõõmustada ja tasakaal leida. Lisaks olen ma väga hea ajaplaneerija ning väärtustan oma vaba aega.

Muusika, liikumine ja raamatud. Ma olen terve elu muusikaga tegelenud – nüüd kui seda enam professionaalsel tasemel ei tee, siis ümiseda meeldib mulle ikka. Seoses liikumisega, siis ma olen nii tänulik, et elan Eestis, kus saab väikse vaevaga metsa või mere äärde minna. Praegu leiab mind sealt nii jalutades, joostes, rattaga sõites kui ka discgolfi kettaid lennutades. Ma olen suur raamatulugeja. Parim otsus oli loobuda oma kodus telekast, sest nüüd on mul nii palju rohkem aega tegeleda nende tegevustega, mis päriselt meeldivad (sh lugemine).

Rohkem lugusid

Vaata kõiki lugusid
KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused