Üldinfo

Roche ettevõtte loodi 1896. aastal ärimees Fritz Hoffmann ja tema naise Adele La Roche poolt. 1920ndatest aastatest alates on Roche tegutsenud ka Eesti turul ning 1994. aastal taasloodud filiaalist sai 2005. aastal osaühing.

Roche Eesti OÜ põhitegevusalaks on ravimite registreerimine ja turundamine ning kliiniliste uuringute läbiviimine ja hulgimüük. Toodete ja teenuste uuendajana haiguste varajaseks avastamiseks, ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks tegutseme me mitmel rindel, et aidata kaasa inimeste tervise ja elukvaliteedi parandamisele. Roche on ettevõte, kelle tooted on kohandatud vastavalt konkreetsete patsiendirühmade vajadustele.

Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia-ja diagnostikavaldkonnas.

Roche Eesti OÜ-l on vastutustundliku ettevõtluse KULD märgis, mis antakse välja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi raames (https://indeks.csr.ee/2020-2/). Tunnustuse saavad ettevõtted, mille tegevus on suunatud pikaajalisele jätkusuutlikule kasvule, mis mõistavad läbipaistva tegevuse tähtsust ning tunnustavad tugeva meeskonna tähtsust.

 

Kestlikkuse näidikud 2019: Roche Eesti ühiskondlik mõju

Kestev areng on kindel osa Roche grupi (korporatsiooni) strateegiast, mille kaks peamist mõõdet on
 

 • Viie aasta eesmärgid (2014-2019)
  • Töötajate kaasatus ja mitmekülgsus
  • Keskkonnakaitse
  • Jätkusuutlikkus
 • ÜRO kestva arengu eesmärgid
  • Koostöös valitsuste ja sidusgrupppidega panustame ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide (UN SDG) 17 eesmärgi kindlatesse sihtidesse
    

Roche Eesti oli aastal 2019 tööandjaks 24 inimesele, sh 87,5% neist naised.

Roche Eesti tervishoiuga seotud majanduslikuks panuseks Eestis oli 168 000 eurot, millest 9 000

euroga toetati patsientide organisatsioone, 36 000 euroga tervishoiuorganisatsioone ja 123 000

euroga tervishoiutöötajaid. Tervishoiukogukonna liikmetele antud toetused on olulised,

võimaldamaks neil osa saada kõige uuemast ja asjakohasemast tervishoiu-, meditsiini- ja

teadusalasest informatsioonist.
 

Roche Eesti juhtkonna moodustasid 100% naised, tööjõu voolavus oli madal. Roche Eestis töötavate

inimeste kaasatuse ja pühendumuse näitajaid olid kõrged, ületades nii Roche grupi kui ka sektori

keskmisi näitajaid.
 

2019. aastal raviti Eestis Roche ravimitega 31 334 patsienti. Roche ravimitega ravitakse

vähkkasvajaid, grippi, hulgiskleroosi, reumaatilisi ja veel mitmeid muid haigusi.