Roche' kestlikkus

Mis on SHE?

SHE tähistab ohutust (safety), turvalisust (security), tervishoidu (health) ja keskkonnakaitset (environmental protection), mis hõlmab kõiki küsimusi ja tegevusi nendes valdkondades.

Roche Group SHE organisatsiooni eesmärk on:

  1. Anda infot SHE teemade, probleemide ja riskide kohta;
  2. Motiveerida kõiki töötajaid ja koostööpartnereid SHE teemadega tegelema;
  3. Harida, konsulteerida ja juhendada organisatsiooni SHE valdkonnas;
  4. Auditeerida SHE nõuetekohast rakendamist ja järgimist;
  5. Raporteerida SHE teemadest, saavutustest ja eesmärkidest nii oma töötajaid, juhtkonda kui ka avalikkust.

Roche Eestis on ka eraldi SHE valdkonna eest vastutaja, kes tegeleb SHE teemadega kohalikul tasandil, s-h vastutab kõigi tööohutuse ja töötervishoiuga seotud kohustuste täitmise eest (riskianalüüsid, ergonoomika, töötajate tervisekontroll jne).

Roche on kokku leppinud ka vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetes koos mõõdetavate eesmärkidega. Alates 2016. aastast on ÜRO kestliku arengu eesmärgid integreeritud Roche’i eesmärkidesse ja need kajastuvad ettevõtte tulemustes, samuti kirjeldatakse kestliku arengu eesmärkide täitmist integreeritud aastaaruandes.

Group SHE on kestliku arengu eesmärke aluseks võttes valinud välja prioriteetsed valdkonnad, millele järgneval aruandlusperioodil (2020-2025) tähelepanu pöörata.
Neile tuginedes töötas ka Roche Eesti välja järgmised SHE eesmärgid aastateks 2020-2025:

  1. Roche Eesti töötajal on ergonoomiline, tervislik ja mugav töökeskkond, mida ta oskab kasutada ja endale sobivaks kujundada.
  2. Roche Eesti töötaja on teadlik, kuidas vähendada ökoloogilist jalajälge ning oma tegevuse käigus oskab valida keskkonnasäästlikuma lahenduse.
  3. Roche Eesti keskkonnategevuse põhimõtteid avaldatakse ka laiemale ringkonnale (väljaspoole Roche Eestit).
  4. Roche Eesti eelistab koostööd nende partneritega, kes väärtustavad töötajate tervist ja heaolu ning on seadnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse käigus tekkivat ökoloogilist jalajälge.

Meie ühiskondlik mõju

Uuenduslikkus patsientide jaoks

Vastutustundlik ettevõte

Usaldusväärne partner

Keskkond ja kogukonnad

Püsiv kasv

Uuenduslikkus patsientide jaoks

28,9 miljonit patsienti

on ravitud Roche ravimitega

23,4 miljardit testi

on tehtud Roche Diagnostics'i toodetega

32 Roche ravimit

on WHO oluliste ravimite loetelus

Vastutustundlik ettevõte

68% on töötajate pühendumuse määr

31,9% on naisi

olulisel liidripositsioonil

40% moodustavad naised

korporatsiooni juhatusest

Usaldusväärne partner

92 uut partnerlust

ravimite valdkonnas aastal 2020

39 uut partnerlust

diagnostikas aastal 2020

30%

äriliselt olulist tarnijat auditeeritud

Keskkond ja kogukonnad

19% langus

energia kasutuses aastast 2015

26% langus

üldistes jäätmetes alates 2015

20% langus

vee tarbimises alates 2015

Püsiv kasv

+1% Grupi müügitulemustes

 

+4% põhitegevuse kasumis

 

21% müügist

investeeritud teadusarendusse

Loe meie lugusid

Aruandlus

Roche on pühendunud läbipaistvale aruandlusele ja me anname aru oma majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkondlikest tegevustest sama avatult nagu oma finantstulemustest.

Tunnustus

Meie kestlikkuse pingutusi on tunnustatud oluliste hinnangutega nagu Dow Jones kestlikkuse indeksid (DJSI) ja Ravimitele juurdepääsu indeks (the Access to Medicine Index; AtMI). Roche on tunnustatud kui kõige kestlikkumat firmat DJSI ravimite (Pharmaceuticals) indeksis 11 korda. Suurepärane tulemus baseerub sõltumatul majanduslike, sotsiaalsete ja keskondlike näitajate analüüsil. Roche' koht AtMI 2021 oli 9. Indeks hindab, kuidas suured uuringutel baseeruvad tervishoiu firmad muudavad paremini kättesaadavateks ja taskukohasemateks madala ja keskmise sissetulekuga riikides.