Anname elule kopsuvähiga uue tähenduse! Meie kõik.

Iga 14 sekundi tagant saab keegi kopsuvähi diagnoosi.¹

Praegune kopsuvähi määratlus erineb tunduvalt 20 aasta tagusest. Tänaseks on teada, et kopsuvähk, mida kunagi raviti kui ühte haigust, koosneb tegelikult väga erinevatest, täiesti isemoodi toimivatest alatüüpidest.2–5

 

Tänu üha paranevatele teadmistele vähibioloogiast, on arstidel võimalik tellida biomarkerite analüüse ja kopsuvähi patsientidel saada täppisravi, mis keskendub kindlatele geneetilistele iseärasustele või immuunmehhanismidele. Tehnoloogiline areng on andnud kopsuvähi diagnoosile uue tähenduse – pikaajaline elumus on osale patsientidest reaalsus.5, 6

 

Kuigi oleme kopsuvähiga võideldes teinud märkimisväärseid edusamme, on need olnud väiksemad kui teiste vähivormide puhul. Paraku seisavad paljud kopsuvähi diagnoosi saanud inimesed ikka veel silmitsi kehva prognoosiga ega saa parimat võimalikku ravi.

 

Mida varem kopsuvähk diagnoositakse, seda tõenäolisemalt on ravi tõhus ja patsiendid elavad kauem.3, 7 Kahjuks võib kopsuvähi diagnoosimine ja ravi hilineda mitmesuguste asjaolude tõttu.8

Töötame selle nimel, et rohkem kopsuvähiga patsiente jõuaks paranemisele lähemale.

Peamised kopsuvähi varast diagnoosimist takistavad põhjused

Sümptomite puudumine haiguse varastes staadiumites muudab avastamise keeruliseks. Kui sümptomid lõpuks avalduvad, on need sageli üldised, mistõttu võidakse põhjuseks pidada mõnd teist haigust.8


Sõeluuringuga saab kopsuvähki palju varem diagnoosida ja on näidatud, et riskirühmas võimaldab see suremust vähendada peaaegu veerandi võrra. Ometi korraldatakse kopsuvähi sõeluuringuid väga vähestes riikides.8–10

Eestis plaanitakse kopsuvähi sõeluuringuga alustada aastal 2023.

Diagnoosimine võib hilineda kopsuvähiga seotud stigmatiseerimise ja hirmude tõttu, eriti kui inimene suitsetab või on seda varem teinud. Selline kartus võib takistada arsti poole pöördumist isegi juhul, kui esineb sümptomeid.8

Erinevuste tõttu riiklikes ja piirkondlikes tervishoiusüsteemides jäävad uuenduslikud, varasemat sekkumist toetavad teenused (sõeluuringud, analüüsid, ravi jne) mõnele inimesele osaliselt või täielikult kättesaamatuks.8

Meie üks tähtsamaid ülesandeid on leida igale kopsuvähiga inimesele parim ravi. Konkreetsete geenimutatsioonide ja immuunmehhanismide avastamine on muutnud seda, kuidas osasid patsiente ravitakse.3-5 Sellegipoolest on endiselt palju neid, kes vajavad uusi tõhusamaid lahendusi. Meil tuleb jätkata kopsuvähi tundmaõppimist, et tuvastada ravimite uusi võimalikke sihtmärke.

Pidades silmas kõike, mida teame kopsuvähi eri tüüpide ja keerukuse kohta, on ülitähtis, et diagnoosile eelneksid põhjalikud analüüsid –  iga patsiendi vähi alatüübi kiire ja täpne tuvastamine ning võimalikult lühikese ajaga sobivaima ravi leidmine muudab paljude patsientide tulevikku.

Võttes kasutusele uusi meetodeid kopsuvähi avastamiseks ja analüüsimiseks, saame kiiremini täpsemaid tulemusi, mille abil valida õige ravi, jälgida selle tõhusust ning teha kindlaks võimalik resistentsus ravile.

Meie meeskond töötab väsimatult vähiravi tuleviku muutmise nimel, et iga diagnoositud patsient saaks vajalikku abi. Tõeliste muutuste ellukutsumiseks peame tegema koostööd kogu eriala ulatuses: peame mõistma patsientide peamisi probleeme, neid ära tundma ja lahendama. Et suuta võimalikult vara kopsuvähki diganoosida, analüüsida ja pakkuda uudseimat ravi patsientidele, peame innovatsiooni soodustama – nii saame muuta seda, mida me kopsuvähist teame ja kuidas sellesse suhtume.

Palju tööd seisab veel ees, aga Lung Foundation Australia tegevjuht Mark Brooke on eelseisva suhtes optimistlik. „Minu arvates on viimase kolme kuni viie aasta jooksul hakanud kopsuvähi valdkonnas vähehaaval tärkama lootus.“

Meie Roche’is teeme tihedat koostööd kõikide partneritega – alates patsientidest ja tervishoiutöötajatest kuni tervishoiusüsteemi ning -tööstuseni, et parandada inimese patsiendikogemust tema raviteekonna igal etapil.

Üheskoos suudame anda elule kopsuvähiga uue tähenduse! Meie kõik.

Viited:

  1. World Health Organisation. World Globocan 2020, [Интернет-источник по состоянию на июнь 2022] Доступно по ссылке:

  2. Cancer.net. Information about Small Cell Lung Cancer, [Интернет-источник по состоянию на июнь 2022] Доступно по ссылке:

  3. Cancer.net. Information about Non-Small Cell Lung Cancer, [Интернет-источник по состоянию на июнь 2022] Доступно по ссылке:

  4. ASCO. Cancer Progress Timeline.[Интернет-источник по состоянию на июнь 2022] Доступно по ссылке: https://www.asco.org/research-guidelines/cancer-progress-timeline/lung-cancer

  5. Jones G, et al. Recent advances in the management of lung cancer. Clin Med. 2018;1(18): s41–s46.

  6. National Cancer Institute. Biomarker Testing for Cancer Treatment [Интернет-источник по состоянию на июнь 2022] Доступно по ссылке:

  7. EpiCast. EpiCast report: NSCLC epidemiology forecast to 2022 [Интернет-источник по состоянию на июнь 2022] Доступно по ссылке:

  8. Cassim S, et al. Patient and carer perceived barriers to early presentation and diagnosis of lung cancer: a systematic review. BMC Cancer. 2019;19(1):25

  9. The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011.4;365(5):395-409.

  10. de Koning HJ, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med. 2020;382:503-513.

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused