Vajame suuremat ravimi-Eestit

Konverentskeskendus vastutustundlikule turundusele. Vastutustundlikult ettevõttelt oodatakse positiivset panust keskkonda ja positiivset sotsiaalset mõju. Ravimisektorile on olulised kolm teemat: suurem ravimi-Eesti, Tark Patsient ja teadlik ravimijäätmete käitlemine. 2019. a lõpus oli meedias tarneraskuste teema. Tarnehäired tekivad üle kasutamisest, valest planeerimisest ja ka väljaveost. Tarneprobleemide vältimiseks on oluline info liikumisest ja seda võimalikult väikese ajalise nihkega. Me ei tea, kui palju ravimitest mida Eestis ei turustata hädasti vaja on, kas mõnes haigusrühmas valitseb ravimipuudus ja milliseid ravimeid oleks turule vaja. Eesti on uute ravimite kättesaadavuse Euroopa madalaimate hulgas. Ravimitootjana peame ka uute ravimite kättesaadavuse aeglusest ja piiratusest rääkimist oma vastutuseks. Ravimite kättesaadavuse probleemi vähendamisele saab igaüksoma poolt panustada ostes ainult vajalikke ravimeid vajalikes kogustes ehk käitudes Targa Patsiendina. Ravimikasutus peab olema mõistlik ja ohutu, nii paraneb rahva tervis ja ka üldine olukord ravi- ning ka sotsiaalvaldkonnas. Kasutage ravimeid ja ka muid meditsiinilisi vahendeid teadlikult, nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Tark patsient teab ka mida järelejäänud kasutamata ja aegunud ravimitega teha. Ravimijääkide viskamine olmeprügisse ega kanalisatsiooni ei ole ohutu. Korrektne on ravimijäägid viia jäätmejaama või apteeki. Loodan, et uued ravimid jõuavad ka Eesti patsiendini, isegi kui Eestis võib mõnele uuele ravimile olla vajadus vaid ühel patsiendil. Selleks on oluline olla targad nii patsientide, poliitikakujundajate kui arstidena.

Avasta rohkem

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused