Uudne riigi ja erasektori partnerlus panustab vähitõrjeplaani elluviimisse

Roche Eesti osaleb konsortsiumis, et arendada koostöös kopsuvähi patsientide raviteekonda ning panustada seeläbi ühiselt riikliku vähitõrjeplaani elluviimisse. Konsortsiumilepingule kirjutasid alla Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, firmad MSD, AstraZeneca ning Connected Health klaster.
Vähitõrjeplaan aastani 2030 toob esile probleemi, et vähipatsientide raviteekonda, mis algab vähikahtlusest ja ulatub ravijärgsesse perioodi, ei käsitleta tervikuna ning patsiendi elukvaliteeti ja rahulolu vähiteekonna eri etappidel ei mõõdeta. Lahendusena nähakse patsiendikesksete terviklike vähiteekondade kujundamist. Loe rohkem:

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused