Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi, kes on ka Tööandjate Keskliidu volikogu liige ning tervishoiu töögrupi juht, osales Sotsiaalministeeriumi korraldatud üritusel, kus esitleti analüüsi välisriikide kaugtööpraktikast ja selle rakendamisest Eestis ning tutvustati terviklikku töötervishoiuteenust koos äsja jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.
Kriitilise tähtsusega on tervist toetavate töökeskkonnade loomine ning kõigi tööturu osaliste panuse suurendamine töötajate hea tervise tagamiseks, et inimeste töö oleks võimalikult tulemuslik, nad oleksid vähem haiged ja suudaksid seeläbi kauem tööturul püsida.