Tallinnas arutatakse Eesti tervishoiusüsteemi tulevikukindluse üle

30. jaanuaril toimub Tallinnas Riigikogu Komandandi majas kell 11–13.00 seminar, kus vaadatakse Eesti tervishoiu hetkeolukorda Euroopa riikide võrdluses, baseerudes veebikeskkonnatutvustamisele ja analüüsile. Seminar „Liider või mahajääja? Eesti tervishoid ja rinnavähiravi Euroopa võrdluses“. Uuringust ja Eesti tulemustest räägivad Andres Võrk Tartu Ülikoolist ja Bogi Eliasen Kopenhaageni Tuleviku-uuringute instituudist.

FutureProofing Healthcare Indeks (FPHI) baseerub 2400 agregeeritud andmepunktil, mis pärinevad 83 erinevast avalikust tervishoiu andmebaasist, näiteks WHO, OECD, Eurostat ja hõlmab kõiki 28 Euroopa Liidu liikmesriiki. Indeksi abil saab tervikliku ja faktidel põhineva pildi tänapäeva tervishoiusüsteemidest. See aitab ülevaatlikult kirjeldada tervishoiu elujõulisust nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Indeks keskendub edaspidi igal aastal ühele teemale detailsemalt, tänavu on andmebaasist võimalik saada andmeid rinnavähi ravi hetkeseisu kohta.

„Tegemist on väga mahuka riikidevahelise võrdlusega, kus tervishoiu elujõulisust käsitletakse viies dimensioonis: tervishoiuteenuste kättesaadavus, innovatsioon tervishoius, rahvastiku tervise tase, tervishoiu kvaliteet ja tervishoiusüsteemi vastupanuvõime. Eesti näitajad võrreldes teiste Euroopa riikidega on kahjuks sageli kesised,“ ütles Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik Andres Võrk. „Meil on madal rahuolu tervishoiuteenuste üldise kättesaadavusega, suured erinevused sissetulekurühmade vahel tervises ning väga kesised innovatsiooninäitajad tervishoius. Samas pakutakse mitmes valdkonnas Eestis tipptasemel ravi.“

FutureProofing Healthcare Sustainability Indexi koostamist on juhtinud sõltumatu ekspertide paneel Euroopast, indeksi loomist toetas Roche, tunnetades vajadust neutraalse ja faktidel põhineva diskussiooni järele.

Link andmebaasile:on kättesaadav kõigile huvilistele.

MTÜ Elu Nimel ning Roche Eesti OÜ koos ekspertidega tutvustavad indeksit, selle loomismeetodeid ja tulemusi, et toetada faktidel põhinevat tervishoiu teemalist dialoogi erinevate huvigruppidega, 30. jaanuaril Riigikogu Komandandi majas (Toompea 1, Tallinn).

Seminar toimub kell 11.00–13.00, moderaator on Johannes Tralla.

Ettekanded Bogi Eliasen (Associated Partner, Copenhagen Institute for Futures Studies, ettekanne on ingliskeelne) ja Andres Võrk (Tartu Ülikool Johan Skytte poliitikauuringute instituut). Riigikogu poolt võtab sõna Marianne Mikko.

MTÜ Elu Nimel on heategevusorganisatsioon, mis korraldab Roosa Lindi Jooksu eesmärgiga tõsta elanikkonnas teadlikkust rinnavähi varajase avastamise olulisusest rinnavähi ravis ja koguda annetusi mammograafiauuringu tegemiseks ka ravikindlustamata sõeluuringusse kutsutavate sünniaastatega Eesti naistele. 13. oktoobril 2018 toimus rinnavähi patsientide toetuseks ja rinnavähi teadlikkuse tõstmiseks jooks Kadrioru pargis, kus osales 634 inimest. Loe lisa:

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja, keskendudes teaduse edasiarendamisele, parandamaks inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’st liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ja andis 2017. aastal tööd rohkem kui 94 000 inimesele üle maailma. 2017. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 10,4 miljardit Šveitsi franki ja teatas 53,3 miljardit Šveitsi frangi suurusest läbimüügist.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. WHO oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’i on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 10 aastat järjest kui jätkusuutlikuimat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogiliste- ja loodusteadusfirmade sektoris. 

Roche Eesti OÜ põhitegevusalaks on ravimite registreerimine, turundamine ja hulgimüük Eestis ning kliiniliste uuringute läbiviimine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia-ja diagnostikavaldkonnas.

Chris Ellermaa, Roche Eesti OÜ avalike suhete juht
e-post:

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused