• Usaldusväärne ja kiire antigeeni test tuvastab SARS-CoV-2 kahtlusega patsiendid 15 minutiga, toetades teadlikke (teadvustatud) raviotsuseid

  • Antigeeni test skriinib täpselt isikuid, kellel on olnud teadaolev kontakt SARS-CoV-2 nakatunud patsientidega ja annab kiire vastuse nende nakatumise staatusest

  • Testimine raviasutustes parandab juurdepääsu kõrge kvaliteediga diagnostikalahendustele, et avastada SARS-CoV-2 nakatumisi, sõltumata laboratoorse diagnostika infrastruktuurist või patsiendi mobiilsusest

  • Taskukohast ja väikest masinavaba testkomplekti on tervishoiutöötajal mugav kasutada erinevates tervishoiuasutustes või piiratud testimisvõimalustega kohtades

SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest on mõeldud kasutamiseks erinevates tervishoiu- ja raviasutustes nii sümptomitega kui sümptomiteta inimestel. Test aitab tervishoiutöötajatel avastada viirusekandluse kahtlusega inimestel SARS-CoV-2 nakkust 15 minutiga1. Tegemist on väärtusliku esialgse skriininguga isikutel, kellel on olnud kokkupuude SARS-CoV-2 nakatunud patsientidega või kes on viibinud kõrge riskiga keskkonnas. Testi tundlikkus 96.52% ja spetsiifilisus 99.68% on kindlaks tehtud kahes sõltumatus uuringukeskuses 426 prooviga*. Lansseerimise hetkel on kasutamiseks 40 miljon SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti ühes kuus. Testide tootmise võimekus kasvab aasta lõpuks kahekordselt, et tagada globaalselt tervishoiusüsteemidele testide nõudlus.

Testi turuletulek toimub koostöös SD Biosensor Inc.-ga, kellega Roche’l on globaalne distributsiooni leping ja juulis lansseeritud antikehade kiirtestide alane koostöö.

Uus test on Roche’ kümnes test laiaulatuslikus testide portfellis, mis aitab tervishoiusüsteemidel võidelda COVID-19-ga ja testida nii laborites kui ravimiskohtadel. Portfell sisaldab molekulaarseid, seroloogilisi ja digitaalseid lahendusi, mis aitavad diagnoosida ja kontrollida COVID-19 nakkust algusfaasis, paranemisfaasis ja ka infektsiooni lahenemise järgselt.

SARS-CoV-2 antigeen kiirtest tehakse tervishoiutöötaja poolt kohas, kus patsient asub. Test on olulise väärtusega juhtudel, kus on oluline kiire otsustamine või laboratoorsed testid ei ole kättesaadavad. Test aitab kiirelt avastada nakatunud inimesed, võimaldades paremat patsientide käsitlemist ja tervishoiuressursside kasutamist.

“Kuni COVID-19 pandeemia püsib, seisavad tervishoiusüsteemid silmitsi väljakutsetega,” sõnas Roche Diagnostics juhatuse esimees Thomas Schinecker. “Testimine on jätkuvalt oluline paljudes riikides - eriti eesseisva gripihooaja valguses ja õige ravitaktika valimiseks on oluline teada, kas patsiendil on SARS-CoV-2 või gripp. COVID-19 testimise lahendused, mis annavad kiired vastused nakatumise staatuse kohta arstidele ja haigetele, on olulised ka COVID-19 viiruse leviku pidurdamiseks kogukondades. Me ei anna alla ja töötame lakkamatult selleks, et õppida aina paremini tundma seda haigust ja kuidas see mõjutab inimesi üle maailma, eesmärgiga leida lahendusi, mis aitavad usaldusväärse SARS-CoV-2 testiga leevendada tervishoiusüsteemi koormust.”

Roche’i SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest on kiire kromatograafiline immuunanalüüs SARS-CoV-2 spetsiifilise antigeeni kvalitatiivseks määramiseks inimese ninaneelust. Test viiakse läbi tervishoiutöötajate poolt kasutades patsiendi ninaneelust tampooniga võetud kaabet.1 Testi tulemused on abiks SARS-CoV-2 nakkuse varajasel diagnoosimisel kliiniliste sümptomitega patsientidel ja patsientide esimesel skriinimisel. Testi tundlikkus 96.52% ja spetsiifilisus 99.68% on kindlaks tehtud kahes sõltumatus uuringukeskuses 426 prooviga. Testi vastuse saamine võtab aega ainult 15 minutit.1 Test on oluline täiendav testimisvõimalus SARS-CoV-2 testimisel, järgnedes 2020. aasta juulis lansseeritud SARS-CoV-2 antikeha kiirtestile, mis aitab tervishoiutöötajatel tuvastada patsiente, kellel on tekkinud SARS-CoV-2 vastased antikehad, näidates haiguse eelnevat läbipõdemist. Test on mõeldud üksnes professionaalseks kasutamiseks. 

Antigeenide testid tuvastavad valke, mis on patogeenide strukturaalsed või funktsionaalsed komponendid, ning seetõttu on väga spetsiifilised kindlale patogeenile.2 Testitulemuseks on kvalitatiivne „jah/ei“ vastus patogeeni esinemise kohta patsiendilt võetud proovis, mida on analüüsitud tervishoiuasutuses kiirtestiga. Kui võetud proovis esineb piisaval hulgal otsitavat antigeeni, siis seotakse see spetsiifilise antikeha külge, mille tulemusel tekib visuaalselt vaadeldav signaal testribal, keskmiselt 15 minuti jooksul.1,3

Üldiselt on antigeeni testid kõrge spetsiifilisusega, kuid mitte nii suure tundlikkusega kui molekulaarsed testid, mis amplifitseerivad uuritava viiruse DNA või RNA järjestust kvantifitseeritava signaali detekteerimiseks. Antigeeni testi tundlikkusest tulenevate võimalike valenegatiivsete tulemuste vähendamiseks on soovitav negatiivsete tulemuste puhul võtta diagnoosi kinnitamiseks ja edasise ravi valikuteks arvesse ka patsiendi teisi faktoreid, nagu näiteks anamneesis kokkupuude COVID-19-ga, kliinilised sümptomid ja täiendavad analüüsid diagnoosi kinnitamiseks.

COVID-19 pandeemia jätkab globaalset arenemist erinedes riigiti ja meie, Roche, teeme koostööd tervishoiutöötajatega, laboritega ja ametiasutuste ja organisatsioonidega, et tagada patsientidele testid, ravi ja hoolitsus, mida nad vajavad. See test on järjekorde samm Roche’ võitluses COVID-19 pandeemiaga. Eelnevad sammud on:

COVID-19 diagnostilised testid ägeda infektsiooni korral ja antikehade avastamine patsientidel, kellel on olnud kokkupuude viirusega

  • SARS-CoV-2 molekulaarne test COVID-19 viiruse avastamiseks

  • COVID-19 antikeha test antikehade avastamiseks verest 

  • Rapid Antibody Test koostöös SD Biosensor COVID-19 antikehade kiireks avastamiseks tervishoiuasutustes

 

Olemasolevate ravimite uurimine, et paremini mõista nende potentsiaaIi COVID-19 patsientide ravimisel

Tootmise suurendamine ja tarneahela võimekuse tõstmine, et tagada toodete olemasolu COVID-19 tingitud nõudluse tõusust 

Olemasolevate ravimite ja diagnostika vahendite tarnimine patsientidele üle maailma erakordsetes tingimustes

SD BIOSENSOR on globaalne in-vitro diagnostika firma, mis toodab  innovaatilise tehnoloogiaga immunoloogilisi, molekulaarseid ja POCT diagnostikume
SD BIOSENSOR tooteid, mis on heakskiidetud rahvusvaheliste organisatsioonide nagu WHO ja CE poolt, tarnitakse üle maailma.
Rohkem infot: 

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja. Roche keskendub teaduse edasiarendamisele, et parandada inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning andis 2019. aastal tööd umbes 98 000 inimesele üle maailma.  2019. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 11,7 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 61,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas.

Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. Täiendavalt on ettevõtte eesmärk parandada ka patsientide juurdepääsu meditsiinilistele uuendustele, tehes selleks koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega.

WHO oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’i on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 11 aastat järjest kui jätkusuutlikuimat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogiliste- ja loodusteadusfirmade sektoris.

Roche Groupi omandusse kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides. Ühtlasi on Roche Jaapani päritolu Chugai Pharmaceuticali enamusaktsionär. Vaata lisa 

Roche Eesti põhitegevusalaks on ravimite kliiniliste uuringute läbiviimine, nende tulemuste alusel ravimitele müügiloa taotlemine, hulgimüük ja turundamine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia- ja diagnostikavaldkonnas.

Viited

  1. SD Biosensor. (2020). SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test package insert

  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Diagnostic testing and screening for SARS-CoV-2. 2020.Accessed July 2020.


  3. * Hindamine viidi läbi India ja Brasiilia uurimiskeskustes.