Roche Eesti OÜ 2020. aasta majandustulemused kinnitavad stabiilsust: 2020. aasta müügitulu oli 29,521 miljonit eurot (2019. aastal 25,743 miljonit), kasvas peakontorile osutatud teenuste maht. 2020. aasta oli Roche Eestile edukas, panustati oluliselt teadus-arendustegevusse, algatades uusi ravimiuuringuid Eestis, samuti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamisse Eestis. Oluliste tegevustena panustas Roche Eesti 2020. aastal ka patsientide teadlikkuse tõstmisse.

Alates 2016. aastast on ÜRO kestliku arengu eesmärgid integreeritud Roche’i eesmärkidesse ja need kajastuvad ettevõtte tulemustes. Roche keskendub tegevustele, mis loovad lisaväärtust patsientidele, ühiskonnale ja keskkonnale. Roche Eesti järgib oma tegevuses ja aruandluses vastutustundlikkuse põhimõtteid ning tunnustati 2021. aasta mais eelmise aasta tegevuse eest Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi poolt kuldmärgisega.

„Roche Eesti panustab Eestis järjest rohkem teadus-arendustegevusse, eesmärgiga muuta Eesti tervishoid väärtuspõhiseks, et see lähtuks patsiendist ja tervisetulemist ning tagaks õigeaegse juurdepääsu kaasaegsetele diagnostikavahenditele ja Euroopas registreeritud ravimitele.  Viime läbi Eestis uuringuid, samuti teadus- või haridusprojekte, mille eesmärk on teha Eesti patsientidele ja ka raviasutustele ning arstidele kättesaadavaks tänapäevane diagnostika,  infrastruktuur, võimalused andmeanalüüsiks,“ sõnas Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi.

2020. aastal algas Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa ja Roche Eesti ühine kopsuvähialane projekt „Kopsuvähiga patsientide andmete koondamine Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla andmebaasidest: teostatavusuuring“

on luua patsientide raviteekonna jooksul kogutud andmete haldamiseks ühtne andmestik. Uuringu praktiline pool aitab välja töötada ravi käigus kogutud andmete haldamiseks vajaliku struktuuri ning ka loogika, mille põhjal andmed tulevikus liikuma hakkavad. Tulemused avaldatakse koondraportina, mis on ühtlasi sisendiks järgmiste riiklikke sammude planeerimisel.

Roche Eesti OÜ on osa globaalsest struktuurist ja järgib grupi põhimõtteid, mille peamiseks strateegiliseks eesmärgiks on väärtustada ravitulemusi, sh patsiendi hinnangut tervisetulemile (Patient Reported Outcome ehk PRO ). „Leiame, et ka Eesti tervishoius on avaliku ja erasektori koostöös  võimalik leida parimad lahendused tulevikuks, eesmärgiga pikendada nii üldist eluiga  ja eelkõige tervena, st tervisest tulenevate piiranguteta elatud eluaastaid,“ lisas Kadri Mägi-Lehtsi. 

Roche monitoorib süsteemselt oma tegevuse mõju keskkonnale ja tegeleb aktiivselt selle vähendamisega. Oma äritegevusest tuleneva ökoloogilise jalajälje mõõtmiseks kasutame mõistet „ökotasakaal". Covid-19 pandeemia kui ka meie energiatarbimise, keskkonnaheidete ja ka üld- ning keemiliste jäätmete vähenemise kaal tõi kaasa ökotasakaalu täiendava paranemise umbes 25%. Roche SHE (Safety, Health, Environment) 2020-2025 eesmärkidega saab tutvuda

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja. Roche keskendub teaduse edasiarendamisele, et parandada inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning annab tööd umbes 101 465 inimesele üle maailma. 2020. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 12,2 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 58,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas.

Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. Täiendavalt on ettevõtte eesmärk parandada ka patsientide juurdepääsu meditsiinilistele uuendustele, tehes selleks koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega. 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’i on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 11 aastat järjest kui jätkusuutlikuimat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogia- ja loodusteadusfirmade sektoris. 

Roche Groupi omandusse kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides. Ühtlasi on Roche Jaapani päritolu Chugai Pharmaceuticali enamusaktsionär. Vaata lisa

Roche Eesti põhitegevusalaks on ravimite kliiniliste uuringute läbiviimine, ravimitele müügiloa taotlemine, hulgimüük ja turundamine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia- ja diagnostikavaldkonnas.