Roche Eesti pälvis tervist edendava töökoha märgise

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga (TI) kuulutas välja esimesed kolm tööandjat, kellele omistati tervist edendava töökoha märgise kasutamise õigus, nende seas pälvis märgise ka Roche Eesti OÜ. 

TAI ja TI avasid eelmisel sügisel esmakordselt märgise “Tervist edendav töökoht” taotlemisvooru, kuhu laekusid taotlused 49 organisatsioonilt. Märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega. 

Roche Eestis on välja töötatud tervist edendava tööandja strateegia, mis hõlmab töötervishoidu-, tööohutust ja turvalisust ning keskkonda. Ettevõtte töötajatel on võimalus kaasa rääkida, mõelda ja mõjutada strateegias käsitletud teemasid läbi tervist edendava rakkerühma. “Oma töökeskkonna loomisel lähtume põhimõttest, et ennetus on oluline, mis tervise edenduse vaates on laiem tegevus, väärtustades seeläbi nii füüsilist kui vaimset heaolu,” kommenteeris Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. Näiteks on ettevõte läbi aastate investeerinud sõiduoskustesse ja seda just libeduseks ettevalmistumiseks, samuti oskavad kolmveerand töötajatest anda esmaabi. Roche Eesti pakub töötervishoiuarsti teenuse osas oma töötajatele laiendatud, põhjalikku paketti, et tõsta teadlikkust oma tervisest võimalikult kõrgele. ”Hindame oma töötajate arenguvajadusi mitte ainult tööalaselt, vaid laiemalt. Nii saavad töötajad osaleda oma hobide ja huvidega seonduvail täiendkoolitustel, mis toetavad nende enesearengut ja aitavad hoida ka vaimset tervist,” lisas Mägi-Lehtsi.

Tööandjal on võimalik kasutada nii eesti- kui ka inglisekeelset märgise faili näiteks oma asutuse töökuulutustel, kodulehekülgedel, e-kirja jalustes, kus see on asjakohane ja sobiv. 

Täiendavat infot märgise kohta saab lugeda Terviseinfo veebist

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused