Roche Eesti fookus 2023. aastal oli efektiivsel ravil, patsiendi tervikliku teekonna kujundamisel ja innovatsioonil

Biotehnoloogiaettevõte Roche Eesti tõi äsja avaldatud 2023. aasta aruandes välja, et oluline on tervishoius tervikpilti näha ja sellesse panustada ning patsientidele võimalikult hea kvaliteediga ravi tagamine. Selleks peavad riigil ja erasektoril olema ühtsed eesmärgid valdkonna arengus. 2023. aastal oli ettevõtte fookus onkoloogial, oftalmoloogial ja harvikhaigustel. 

Paljude raskete haiguste puhul ei ole võimalik haigust ennetada ega välja ravida, kuid haiguse arengut saab peatada või aeglustada. “Näiteks hulgiskleroosi puhul on efektiivne ravi ja selle saamise kiirus ülioluline, sest iga lisavaevus põhjustab haigestunud inimesele mitte ainult lisatervisemuresid, vaid ka oluliselt halvendab igapäevast hakkamasaamist,” selgitas Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. On teada, et see haigus täiendab suurt koormust nii inimesele kui ühiskonnale tervikuna, aga täpselt kui suur on see koormus ja kuidas innovaatilised ravivõimalused saaksid leevendada? Selle väljaselgitamiseks valmis Roche Eesti eestvõttel ja koostöös Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi ning Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liiduga sclerosis multiplex’i (SM) ehk hulgiskleroosi teemaline uuring, milles keskenduti haiguskoormuse ning haiguse tekkepõhjuste ja mõjude analüüsimisele. Uuringuga selgitati välja, millised kulud kaasnevad riigile, kui inimene haigestub SM-i, ning millised oleksid võimalused patsientide tulemuslikumaks raviks ja kulude vähendamiseks. “Hulgiskleroosi ravi on eluaegne, kuid haiguse õigeaegse avastamise ning tulemusliku ravi korral on võimalik puude väljakujunemist ja töövõimekadu ennetada. Varajane efektiivne ravi suudab haiguse süvenemise oluliselt aeglustada, mis on väga oluline iga haigestunud inimese elukvaliteedi, aga ka ühiskonna seisukohalt: enamik haigestunuist on noored, kes vaid tänu kaasaegsele ravile säilitavad töövõime ja seetõttu jätkavad panustamist nii majandusse kui ka lähisuhetesse,” rõhutas Mägi-Lehtsi. 

Patsiendid eelistavad kodulähedast ravi

Kui aga inimene on juba haigestunud, on oluline võimaldada talle ravi võimalikult mugavalt kodu lähedal. Roche Eesti koostöös Kuressaare Haigla toetusfondi ja Viljandimaa Vähihaigete tugirühmaga viis läbi küsitluse keemiaravi ja bioloogilist vähiravi saavate patsientide seas Saaremaal ja Viljandimaal. “Kolmandik Viljandi ja kõik Saaremaa vähipatsiendid eelistasid ravi saada kodu lähedal. Peamiste muredena tõid vastajad välja kodust kaugel toimuva visiidiga kaasneva ebamugavuse, suurema raha- ja ajakulu ning koormuse lähedaste jaoks,” selgitas Roche Eesti arendusteenistuse juht Mart Vain. Pilootküsitluse tulemused ajendasid projekti jätkama ning Roche Eesti koostöös Tervisekassa ja majandusspetsialistidega moodustasid töögrupi, mille eesmärk on töötada välja nahaaluse ja veenisisese manustamisviisidega kaasnevate kulude võrdlusmudel. Edasised sammud ja koostööpartnerite leidmine toimub 2024. aasta jooksul. Kodulähedane ravi on ka üheks arutluse teemaks 9. augustil Paides toimuval Arvamusfestivalil.

Raviteekonda peab käsitlema tervikuna

Kopsuvähk on üks enamlevinud vähivorme, millega võitlemises on oluline erinevate osapoolte ühine tegutsemine. 2023. aastal allkirjastati mitmepoolne konsortsiumleping, et arendada koostöös kopsuvähi patsientide raviteekonda ja panustada ühiselt riikliku vähitõrjeplaani elluviimisse. 

Roche Eesti peab oluliseks käsitleda patsiendi teekonda tervikuna, sest see võimaldab päriselt muuta inimese elu- ja ravikvaliteeti. Muutmaks kopsuvähi patsiendi teekonda terviklikumaks ja  tagada võimalused haigusega paremaks toimetulekuks, alustas Roche Eesti koostööd kopsuvähi patsiendi teekonna arendusprojektis. Projekt viiakse ellu era- ja avaliku sektori partnerluses, kus osalevad Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, tervishoiuettevõtted Roche, AstraZeneca, MSD ja Pfizer ning Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond. 2023. aastal viidi läbi teekonna kasutajauuring ning süsteemipoolne kaardistus, valmistati ette andmetepõhine uuring ning tehti andmepäringud kõikidele registritele. Uuringu tulemused selguvad 2024. aastal ja nende põhjal leitakse teekonna valupunktid ning sõnastatakse arendusvajadused.

Eestis tehtav innovatsioon, mis aitab tervet maailma

Innovatsioonil on tervishoius väga oluline roll, mistõttu Roche Eesti osales 2023. aastal erinevates innovatsiooniprojektides, mille kulud olid kokku 665 tuhat eurot. Roche Eesti liitus Tööandjate Keskliidu 2% klubiga, kuhu kuuluvad ettevõtted, mis investeerivad oma ettevõtete käibest vähemalt 2% või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse. 

Kevadel lõppes pea neli aastat kestnud kolme vähiravikeskuse, riigiasutuste ja Roche Eesti ühisel läbiviimisel toimunud Shining Towers uuring, mille käigus koguti enam kui 700 kopsuvähi diagnoosi saanud patsiendi terviseandmeid. Projekti üks peamisi eesmärke oli uurida, kuidas digitaalseid andmeid paremini struktureeritult koguda, kuna senini suuresti vabas vormis olev meditsiiniline informatsioon ei võimalda täiendavat analüüsi kasvõi näiteks patsientide raviteekondade kiireks mõistmiseks või mõõtmiseks. Uuringu tulemusi esitati Sotsiaalministeeriumis avalikul seminaril. Eduka koostöö taustal valis Roche’i Šveitsi peakontor Eesti esimeseks riigiks väljaspool Ameerika Ühendriike, kus rakendada masiõppealgoritmi kopsuvähi sõeluuringu efektiivsemaks läbiviimiseks. LungFlag algoritmil on ulatuslik teaduslik tõendusmaterjal ja 2024. aastal on oodata Euroopas ka CE märgist ning mitmed riigid ootavad Eesti tulemusi, et ka enda sõeluuringu projektides masinõppevõimalusi rakendada. LungFlag retrospektiivse uuringu tulemusi tutvustatakse 2024. aasta teises teises pooles. 2023 aasta detsembris sai lõpule veel ühe kopsuvähi valdkonna projekti kaasamisperiood. Liquid uuringu raames tehti kopsuvähiga patsientidele kõigi rutiinsete testide kõrval ka täiendav geneetiline analüüs kasutades selleks üksnes nende vereproovi. Projekti tulemused analüüsitakse ja avalikustatakse 2024. aasta jooksul. “Lisaks Eestile ootavad meie projektide tulemusi ka mitmed teised riigid üle maailma, et saadud kogemusest õppida ning ka enda tegevusi vastavalt plaanida ja läbi viia. Erinevate edukate innovatsiooniprojektide kaudu on Eesti tervishoiukeskkond muutunud Roche’ile üha eelistatumaks kohaks varase faasi rakendusuuringute läbiviimiseks ning juba praegu käivad läbirääkimised mitme järgmise projekti osas,” selgitas Roche Eesti innovatsioonijuht Andre Koit.

Haigusteadlikkuse tõstmiseks lõi Roche Eesti koostöös MTÜ-ga Meeta ja loovagentuuriga Newton metastaatilise rinnavähi naiste lugudest mängufilmi “Meeta“, mis jõudis Kuldmuna konkursil finaali. Film juhib tähelepanu kaugelearenenud rinnavähile, mis on keeruline diagnoos nii patsiendile kui tema lähedastele. Film esilinastus ETV ja ETV2 kanalil 2023. aasta 13. oktoobril, mida tähistatakse üleilmselt metastaatilise rinnavähi teadlikustamise päevana. Filmi saab vaadata Jupiteris.

Töötajate tervise hoidmine on võtmetähtsusega

Roche Eesti peab tervist toetavate keskkondade loomist väga oluliseks. Ettevõte innustab ja toetab teisi seda tegema näiteks Eesti Tööandjate Keskliidu tervishoiu töögrupi kaudu ning teeb seda ka ise. “Tervist toetavate töökeskkondade loomine ei ole mitte lihtsalt tähtis, vaid lausa võtmetähtsusega ning seda kõikides töökollektiivides sõltumata tegutsemisvaldkonnast. Töötajate hea tervis võimaldab teha tööd tulemuslikult, inimesed on vähem haiged ja suudavad seeläbi kauem tööturul püsida,” selgitas Kadri Mägi-Lehtsi, kes juhib ka Eesti Tööandjate Keskliidu tervishoiu töögruppi. Peaasi.ee tunnustas Roche Eestit esmakordselt väljaantud vaimset tervist väärtustava organisatsiooni hõbemärgisega ning ettevõte pälvis ka Tervise Arengu Instituudi koostöös Tööinspektsiooniga väljakuulutatud märgise “Tervist edendav töökoht”. 

Roche Eesti OÜ asutati 2005. aastal ja võttis üle Hoffmann-La Roche 1997. aastast tegutsenud filiaali tegevuse. Hoffmann-La Roche on üks maailma juhtivaid teaduslikul uurimistööl põhinevaid tervishoiugruppe, keskendudes ravimite ja diagnostiliste lahenduste loomisele, arendamisele, tootmisele ja turundamisele, olles juhtiv ravimitootja mitmetes valdkondades nagu onkoloogia, neuroloogia ja harvikhaigused. Roche Eesti põhitegevusalad hõlmavad ravimite importi ja hulgimüüki, turundus- ja arendustegevust, kliiniliste uuringute teostamist ning tervisealase teabe levitamist. 


KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused