Eesti võimalus – olla tulevikutervishoiu liider või mahajääja

Kadri Mägi-Lehtsi 

Future Proofing Healthcare indeksit tutvustas Bogi Eliasen Kopenhageni tuleviku-uuringute instituudist ning n-ö teisese arvamuse andis Andres Võrk, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste valdkonna ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik. Vastava analüüsiplatvormi tegemist üleeuroopaliselt toetas ravimifirma Hoffmann La Roche. Tänane tervishoiumudel, kus abistame kõiki, kes seda vajavad, ja maksavad need, kes jaksavad (tööjõumaksudel põhinev tervishoiu rahastusmudel), käriseb. Tulevikutervishoid on patsiendikesne, väärtuspõhine tervishoid. Selmet hinnata tervishoius nn tükkide arvu on aeg muuta tervishoid patsiendikeskseks (Value based healthcare).Kindlasti tekib sellise käsitluse puhul juurde palju uusi küsimusi, näiteks, kuidas seda kõike mõõta, kes selle eest maksab ja kas seda üleüldse vaja on. Aga ainuüksi küsimuste esitamine on kasulik, sest moel või teisel, aga tervishoid muutub ja vajab arengut. Õhku jääb seega küsimus: kas Eesti poliitikud ja tervishoiuasutused on valmis võtma vastu väljakutse, et olla liider tulevikutervishoiu kujundamises või oleme rahul oma positsiooniga mahajääjate seas?

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused