Dow Jonesi indeksi järgi on Roche üks maailma kõige jätkusuutlikumatest tervishoiuettevõtetest

Dow Jonesi indeksi 2019. aasta tulemuste järgi on Roche taaskord Farmaatsiasektori jätkusuutlikumate firmade nimekirjas. Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks (DJSI) on investorite seas kõige prestiižsem ülemaailmne jätkusuutlikkuse hindamise edetabel. 2018 aastaga võrreldes on Roche oluliselt tulemuslikum valdkondades nagu ravimite kättesaadavuse tagamine, innovatsioon ja kliima strateegia.

„Dow Jonesi indeks hindab kõiki ettevõtteid väga laias ulatuses ja kategooriates. Roche’i hea positsioon indeksi edetabelis on tingitud sellest, et vastutustundlikkuse strateegia on täielikult integreeritud ettevõtte äritegevusse ja -kultuuri juba tegevuse algusest, 120 aastat tagasi,“ sõnas Roche Eesti OÜ juht Kadri Mägi-Lehtsi. „Roche on maailma suurim biotehnoloogiaettevõte, mille teadus- ja arendustegevus on suunatud ainult uutele personaalmeditsiinist lähtuvatele ravi- ja diagnostikavaldkondadele. Lisaks patsientide elu parandamisele uudsete ravimeetoditega on Roche’i soov olla konstruktiivne partner nii arstidele-teadlastele kui ka tervishoiuspetsialistidele, et koos luua patsiendikeskset, väärtuspõhist tulevikutervishoidu.“

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks (DJSI) on kord aastas S&P Dow Jones Indices ja RobecoSAM poolt avaldatav pingerida, kus osaleb igal aastal rohkem kui 3400 avalikul turul kauplevat ettevõtet. Ettevõtted valitakse RobecoSAMi ettevõtete jätkusuutlikkuse hinnangu alusel (Corporate Sustainability Assessment, CSA). Indeksisse kaasatakse ainult oma tööstusharus juhtival positsioonil olevad ettevõtted. Indekseerimisel lähtutakse põhjalikust ja pikaajalisest majandus-, keskkonna- ja sotsiaalmõjude analüüsist. DJSI hindab ettevõtete jätkusuutlikkuse näitajaid 80-120 küsimuse põhjal ligi 20 erinevas kategoorias, näiteks keskkonnameetmete, sotsiaalse panustamise, inimkapitali arendamise, ettevõtte juhtimise ja vastavuskontrolli osas.

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja, keskendudes teaduse edasiarendamisele, et parandada inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’st liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ja andis 2018. aastal tööd rohkem kui 94 000 inimesele üle maailma. 2018. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 11,0 miljardit Šveitsi franki ja teatas 56,8 miljardit Šveitsi frangi suurusest läbimüügist.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. WHO oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’ on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 11 aastat järjest kui jätkusuutlikuimat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogiliste- ja loodusteadusfirmade sektoris.

Roche Eesti OÜ põhitegevusalaks on ravimite registreerimine, turundamine ja hulgimüük Eestis ning kliiniliste uuringute läbiviimine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia-ja diagnostikavaldkonnas. Roche Eesti meeskonnas töötab kokku 24 inimest. Roche Eesti on hinnatud Tervise Arengu Instituudi, Tööinspektsiooni ja ajakirja Tervis Pluss poolt Tervisesõbralikuks Töökohaks, ettevõte on kandideerinud Unistuste Tööandja konkursil. Roche Eesti väärtustab tasakaalu töö ja pereelu vahel: hindame oma töötajaid ning panustame peresõbraliku töökohakultuuri loomisesse.

Lisainformatsioon:
KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused