Tervishoiu innovatsiooni partner ja teraapiavaldkonna partner

Roche Eestis on käimas uute kaastöötajate otsing. Otsitakseja mitut

Tervishoid muutub kogu maailmas ja see tekitab uuenduste vajaduse ka tervishoius tegutsevates ettevõtetes. Miks ja milliseid uuendusi oodatakse uusi kolleege läbi viima ja looma, vastab Roche Eesti Strateegiaüksuse ja transformatsiooni juht Kea Kapsta

Tervishoid on pidevas muutumises ja arengus, Roche koos sellega. See, mis oli varem edukas ja efektiivne nii ravimite vallas kui tervishoius laiemalt varem, ei ole seda enam täna. Seega adapteerime ka oma organisatsiooni vastavalt meie partnerite vajadustele, võttes eesmärgiks  anda oma panus Eesti tervishoiu muutumiseks veelgi patsiendikesksemaks ja hoolitseda ka selle eest, et Eesti patsiendini jõuaks rohkem ja kiiremini innovaatilisi ravimeid.

Alustame teraapiavaldkonna partnerist: tema töö sisuks on “saata” patsienti kogu raviteekonnal, õigemini öeldes inimest juba enne, kui temast saab patsient. See tähendab tööd diagnoosimise etapis, sest Roche on oluline partner ka diagnostikumide vallas. Oluline osa on koostöö patsiendiorganisatsioonidega, et tagada parimad lahendused ka patsiendi vaatest, näiteks mitmesugused digitaalsed lahendused haiguse jälgimiseks. Jõudes ravi etappi, teeb  teraapiavaldkonna partner koostööd arstidega, et  olla toeks  patsiendile personaalse lahenduse leidmisel. 

Teraapiavaldkonna partner juhib ka Roche siseselt oma tootevaldkonna ravimite rahastamisprotsessi, kaasates erinevaid spetisliste nii ettevõtte seest kui väljast. Mina näen seda positsiooni kui dirigenti, kes seisab oma teraapiavaldkonna orkestri ees. Midagi ei saa ära teha üksi, õigel hetkel tuleb kaasata õigeid inimesi, aga dirigent on see, kes teab, mis hetkel milline pill peab mängima.

Tervishoiu innovatsiooni partner on inimene, kes teab täpselt, kuidas Eesti tervishoiusüsteem toimib ja oskab näha suurt pilti ning seoseid erinevate protsesside vahel.

Tema ülesandeks on olla arvestatav kaasamõtleja  tervishoiusektori erinevatele osapooltele ja koostöös leida innovaatilisi lahendusi, mis tooksid lisaväärtusi ühiskonnale. Koostöös  leitakse lahendusi ja implementeeritakse neid, et muuta Eesti patsiendi elu paremaks.

Ka tervishoiu innovatsiooni partner  ei tegutse kindlasti üksi: Roche`s on väga palju aastatepikkust kogemust ja teadmist, mida tervishoiu innovatsiooni partner hakkab vahendama teistele tervishoiusektori partneritele ja ka vastupidi – toob väljastpoolt  vajadused Roche´ i, kus leitakse probleemile või küsimusele koos parim lahendus.

Roche roll ühiskonnas ei ole enam ammu vaid tuua ravimeid Eestisse. Oleme ka seni olnud ühiskondlikult aktiivsed ja panustanud Eesti tervishoiusüsteemi paremasse toimimisse.

Uued ametikohad on loodud, et Roche tegutseks veel rohkem suunal, kus on oluline patsiendi käekäik ja seda mitte ainult ravimi manustamise etapis, vaid kogu teekonnal tervishoiusüsteemis. Oleme veendunud, et selle saavutamine on võimalik ainult läbi erinevate patsiendiga kokku puutuvate (otseselt või kaudselt) osapoolte partnerluse läbi.

 Kogu teekond hõlmab näiteks kodulähedase ravi organiseerimist, koostööd erinevate osapooltega, et korraldada kroonilise patsiendi mugavamat igapäevaelu, aga ka digitaalseid lahendusi haiguse jälgimiseks ja väga palju muud.

Kindlasti ootame uutelt kolleegidelt kirglikkust: kirge teha midagi, millel on tähendus ja mis mõjutab positiivselt inimeste elu. Kirg panustada on kindlasti ühine nimetaja, mis Roche peret iseloomustab.

Tervishoid on kiires muutumises: loodud ja loomisel on palju uusi innovaatilisi lahendusi, osapoolte valmisolek neid implementeerida, patsientide teadlikkuse tõus, allikate rohkus uue teadmise saamiseks, samas piiratud ressursid tervishoius – kõik viib selleni, et ka meie partnerite vajadused muutuvad kiiresti.

Selleks, et katta meie partnerite vajadused kiiresti muutuvas sektoris, on hädavajalik, et ka me ise oleksime pidevas muutumises ja kohaneksime kiiresti uute olukordadega. Selle tulemus peaks olema patsiendikeskne ja hästi toimiv tervishoiukeskkond.

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused