Muutuste loojad

Muutuste loojad on ülemaailmne algatus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust nägemiskaotuse ulatusest ja mõjust.

Läbi kunsti ja loomingu on kolm nägemise kaotanud kunstnikku ja esinejat ühinenud Muutuste loojate algatusega, kus aitavad läbi visuaalse ja helikunsti valgustada probleeme, millega seisavad silmitsi nägemiskaotusega inimesed.

Maailmas elab ligi 2,2 miljardit nägemispuudega inimest.1 Võrkkestahaigused mõjutavad meid tänapäeval enam kui eales varem.2,3

Nägemise kaotus võib inimeste eludele mõjuda laastavalt, muutes isegi kõige lihtsama ettevõtmise keeruliseks: kõndimine, auto juhtimine, söömine. Nägemise nõrgenemine mõjutab ka heaolu, sotsiaalset kaasatust ja elukvaliteeti.4 Kuid nende raskuste kõrval leidub mitmeid lugusid lootusest, julgusest ning suurtest saavutustest. Mida see päriselt tähendab, elada nõrgenenud nägemisega; mis tunne see on, mis on need sarnased kogemused, millega silmitsi seistakse?

Meie Muutuste Loojate eesmärk on tõsta teadlikkust nägemiskaotuse mõjust igapäevaelule. Kasutades kunsti edasiviiva vahendina, on kolm andekat nägemise kaotanud kunstnikku ja esinejat – Dave Steele, Rachel Gadsden ja Baluji Shrivastav, OBE, ühinenud et luua audio-visuaalne looming, mis hõlmab luulet, kunsti ja muusikat. Muusika kirjutas ja Inner Vision Orchestra orkestrit dirigeeris Baluji Shrivastav. Kunstnike looming väljendab nägemiskaotuse mõju inimeste eludele – sarnased kogemused, kogetud emotsioonid ja tugev tahtejõud raskustest ja väljakutsetest üle saamisel.

Meie eesmärk Muutuste Loojatena on tuua esiplaanile kogukonnad, kogemused ja väljakutsed, millega seisavad silmitsi inimesed, kes on kaotanud nägemise. Kampaania  tunnustab isikuid, kes on andnud panuse kogukonna heaks ja me loodame selle tegevusega algatatada kogemuste vahetamise ja tõstatada arutelu silmade tervise tähtsusest.

Liituge meiega sellel teekonnal, kus me tunnustame Muutuste Loojaid ja tõstame teadlikkust vajadusest teha enamat inimeste jaoks, kes on nägemise kaotanud.Teeme seda videoseeria kaudu, mida saate vaadata YouTube’i kanalilt.

Rohkem teavet Muutuste Loojate kampaania, Racheli, Dave’i ja Baluji kogemuste ja nende loomingu inspiratsiooni allikate kohta.

Saage tuttavaks Muutuse Loojate kampaania algatanud kunstnike ja esinejatega

Roche´i meeskond on pühendunud tervishoiualaste probleemide lahendamisele. Koos oftalmoloogia spetsialistidega soovime leida lahendusi, mis aitavad nägemiskaotusega patsiente. Oftalmoloogias on viimase kümne aastaga tehtud suuri edusamme, kuid on vaja teha enamat, et ennetada haigusi, edendada hea silmanägemise tähtsust, ravi ja nägemiskaotusega inimeste rehabilitatsiooniteenuseid.

Muutuste Loojad näitlikustavad, mis mõju on nägemise kaotamisel inimeste eludele. Järgmisena keskendume inimestele, kes pingutavad positiivse muutuse nimel ning teevad kõik selleks, et saavutataks läbimurre. Need on võrkkestahaigustega elavad inimesed ja nende lähedased, teadlased, silmaarstid, patsientide esindajad, seadusandjad ja kõik, kes on sellest mõjutatud või töötavad positiivse muutuse toomise nimel, et tuua nägemispuudega inimeste ellu positiivset muutust. Ühinege meiega tunnustades Muutuste Loojaid ja tõstes teadlikkust sellest, mida on vaja selles vallas edasi teha.

Kasutatud kirjandus

  1. The World Health Organization, Blindness and vision impairment, Factsheet, February 2021:(viimati avatud 26.08.2021)

  2. Cheloni R, Gandolfi SA, Signorelli C, et al. Global prevalence of diabetic retinopathy: protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019; 9:e022188. doi:10.1136/bmjopen-2018-022188.

  3. Wong WL, Su X, Li X et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health. 2014; 2(2): e106-e116.

  4. The The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020. Avaldatud veebis 16.02. 2021(viimati avatud 26.08. 2021)

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused