Fakte kopsuvähi kohta

Suur pilt

Kopsuvähk on aastakümneid olnud levinuim vähiliik maailmas, põhjustades

kõigist vähisurmadest1

Maailmas sureb kopsuvähki igas minutis kolm inimest.2

Kopsuvähki sureb aastas rohkem inimesi kui rinna-, jämesoole- ja eesnäärmevähki kokku3

Diagnoosimine, staadiumi määramine ja ravi ⁴,⁵

Rohkem kui 2/3-l

patsientidest diagnoositakse kopsuvähk hilisemas staadiumis, mil ellujäämisvõimalused on väiksemad

Varases staadiumis kopsuvähk – põhifaktid
 • Hall: Juhtumid

 • Punane: Elulemuse %

Lokaalselt levinud kopsuvähk – põhifaktid
 • Hall: Juhtumid

 • Punane: Elulemuse %

Kaugelearenenud kopsuvähk – põhifaktid
 • Hall: Juhtumid

 • Punane: Elulemuse %

Kopsuvähi hilisemas staadiumis on peamine raviviis süsteemne ravi. Süsteemsetest ravimeetoditest väärib esiletõstmist sihtmärkravi (nt monoklonaalsed antikehad) , mis on parandanud patsientide elulemust

Viited

 1. Cancer Research UK.[Accessed May 2016]

 2. WHO.Calculation by Roche - 1.59 million deaths per year / 365 days – 4,356 deaths per day / 24 hours = 181 deaths per hour / 60 minutes = 3 deaths per minute

 3. GLOBOCAN. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. [Accessed December 2016]

 4. Goldstraw et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh)

  Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic Oncology 2007; 2: 706_714

 5. National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review 1975-2013 - Lung cancer. Available at:. [Accessed December 2016]

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused