Väärtuspõhised tervishoiuteenused

 

Uurimis- ja arendustegevus loob võimalusi uute ravimeetodite väljatöötamiseks ja turustamiseks, et pakkuda uusi ja paremaid võimalusi seni  puudulikult ravitud või ravimatutele haigustele.

Roche’is usutakse, et tõsiste meditsiiniliste probleemide jaoks on uute ravimite ja diagnoosimeetodite juurutamine iga tervishoiuettevõtte keskne vastutus. Uurimis-ja arendustegevuses näeme personaliseeritud tervishoidu meie strateegia lahutamatu osana.

Personaliseeritud tervishoiu potentsiaali täielikuks mõistmiseks sobib ütlus, et  “üks suurus ei sobi kõigile”.  Patsientidel võivad olla samad diagnoosid, kuid nad võivad samale ravimile reageerida erinevalt. Üht patsienti võib ravi aidata, teisel võivad esineda soovimatud kõrvaltoimed ja kliiniline kasu võib jääda saamata. Osa sellest varieeruvusest on tingitud patsientide bioloogilistest, sh geneetilistest erinevustest.

Personaliseeritud tervishoid seisnebki teadmiste kasutamises geneetiliste erinevuste kohta, et töötada välja teste ja ravimeetodeid, mis on kohandatud konkreetsete patsientiderühmade vajadustele. Üheks oluliseks aspektiks arstiabi isikupäraseks muutmisel on ravimite ja diagnostikumide sünergia. Roche on seadnud endale ülesandeks töötada välja uusi ravimeid ja teste just nendes valdkondades:

Tänu teaduse arengule õpime iga päev haiguste kohta midagi uut ning avastame uusi võimalusi nende diagnoosimiseks, ravimiseks ja ka ennetamiseks, et aidata inimestel elada pikemat, tervislikumat ja täisväärtuslikumat elu.