Fakte kopsuvähi kohta

Suur pilt

Kopsuvähk on aastakümneid olnud levinuim vähiliik maailmas, põhjustades

1/5 kõigist vähisurmadest1

Maailmas sureb kopsuvähki igas minutis kolm inimest.2

Kopsuvähki sureb aastas rohkem inimesi kui rinna-, jämesoole- ja eesnäärmevähki kokku3

statistika

Diagnoosimine, staadiumi määramine ja ravi4,5

Rohkem kui 2/3-l

patsientidest diagnoositakse kopsuvähk hilisemas staadiumis, mil ellujäämisvõimalused on väiksemad

Varases staadiumis kopsuvähk – põhifaktid

Juhtumid Elulemuse %

Prognoos

55%

elulemus

Staadiumi määramine

Üks kasvaja kopsus

Ravi

Kirurgiline ravi ja keemiaravi

Lokaalselt levinud kopsuvähk – põhifaktid

Juhtumid Elulemuse %

Prognoos

28%

elulemus

Staadiumi määramine

Mitu kasvajat kopsus ja lähiümbruses

Ravi

Kirurgiline ravi, kiiritusravi ja keemiaravi

Kaugelearenenud kopsuvähk – põhifaktid

Juhtumid Elulemuse %

Prognoos

4%

elulemus

Staadiumi määramine

Siirded teistes organites

Ravi

Süsteemne ravi (nt sihtmärkravi/keemiaravi)

Kopsuvähi hilisemas staadiumis on peamine raviviis süsteemne ravi. Süsteemsetest ravimeetoditest väärib esiletõstmist sihtmärkravi (nt monoklonaalsed antikehad) , mis on parandanud patsientide elulemust

Viited