Mis on kliiniline uuring ja kuidas see toimib?

Hoolikalt korraldatud kliinilised uuringud, milles osalevad vabatahtlikud, annavad vastused järgmistele küsimustele:

  • Kas ravi toimib?
  • Kas see toimib paremini kui teised raviviisid?
  • Kas sellel on kõrvaltoimeid?

Kliinilised uuringud annavad tähtsat teavet ravi kulutõhususe, diagnostiliste testide kliinilise väärtuse ja elukvaliteedi parandamise võime kohta.

Iga uuring korraldatakse põhjaliku kava ehk uuringuplaani järgi. Plaanis määratakse kindlaks patsienditüübid, kes võivad uuringus osaleda, uuringute ja protseduuride kava, ravimid ja annused, vajalik järelkontroll ning uuringu kestus. Lisaks kirjeldatakse mõõdetavaid tulemusi (tulemusnäitajaid) ja kogutavat teavet, mida seejärel jagatakse ravimiametitega, et saada müügiluba, ning rahastajatega, et saada uus raviviis riiklikult rahastatud raviteenuste hulka.

Kliinilisi uuringuid tehakse faaside kaupa. Iga faas on mõeldud teatud küsimustele vastuste leidmiseks, samas võttes arvesse osalejate turvalisust ja anonüümusts. Enne kui ravimiametid kuulutavad uue ravi ohutuks ja tõhusaks, katsetatakse seda tavaliselt kolmes kliiniliste uuringute faasis. Et tagada patsientide ohutus, tehakse uuringuid ravimiametite nõudmisel kooskõlas eetikakomiteede ja kliiniliste uuringute heade tavadega.