Kontaktid

Roche Eesti OÜ

Lõõtsa 2A
11415 Tallinn
Eesti Vabariik
Telefon +372 617 7380

e-post [email protected]

Roche Group https://www.roche.com

Roche Diagnostics esindaja Eestis on Surgitech AS http://www.surgitech.ee

 

Küsimuste korral FoundationOne® testide kohta pöörduge palun oma raviarsti poole.

 

Üldine ravimiohutusalane teade

Roche Eesti OÜ-l on õigusaktidest tulenev kohustus koguda ja teatada pädevatele asutustele talle teatavaks saanud infot võimalike kõrvaltoimete kohta. Sellisel puhul töödeldakse teie andmeid hoolikalt ja vastutustundlikult kooskõlas heade ravimiohutuse tavade ja ravimiohutusalaste õigusaktidega, nagu on kirjeldatud Roche ravimiohutuse järelevalve ja meditsiinialaste päringute privaatsusteates.

Teie eelpool nimetatud andmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil.