Personaliseeritud tervishoid

Uurimis- ja arendustegevus loob võimalusi uute ravimeetodite väljatöötamiseks ja turustamiseks, et pakkuda uusi ja paremaid võimalusi seni  puudulikult ravitud või ravimatutele haigustele.

Roche’is usutakse, et tõsiste meditsiiniliste probleemide jaoks on uute ravimite ja diagnoosimeetodite juurutamine iga tervishoiuettevõtte keskne vastutus. Uurimis-ja arendustegevuses näeme personaliseeritud tervishoidu meie strateegia lahutamatu osana.

Personaliseeritud tervishoiu potentsiaali täielikuks mõistmiseks sobib ütlus, et  “üks suurus ei sobi kõigile”.  Patsientidel võivad olla samad diagnoosid, kuid nad võivad samale ravimile reageerida erinevalt. Üht patsienti võib ravi aidata, teisel võivad esineda soovimatud kõrvaltoimed ja kliiniline kasu võib jääda saamata. Osa sellest varieeruvusest on tingitud patsientide bioloogilistest, sh geneetilistest erinevustest.

Personaliseeritud tervishoid seisnebki teadmiste kasutamises geneetiliste erinevuste kohta, et töötada välja teste ja ravimeetodeid, mis on kohandatud konkreetsete patsientiderühmade vajadustele. Üheks oluliseks aspektiks arstiabi isikupäraseks muutmisel on ravimite ja diagnostikumide sünergia. Roche on seadnud endale ülesandeks töötada välja uusi ravimeid ja teste just nendes valdkondades:

  • Onkoloogia
  • Hematoloogia
  • Põletikulised ja autoimmuunsed haigused
  • Kesknärvisüsteemi haigused
  • Siirdamine
  • Aneemia

Tänu teaduse arengule õpime iga päev haiguste kohta midagi uut ning avastame uusi võimalusi nende diagnoosimiseks, ravimiseks ja ka ennetamiseks, et aidata inimestel elada pikemat, tervislikumat ja täisväärtuslikumat elu.

Koostöö

Roche’i koostöö tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonidega on aastate jooksul aidanud jõuda patsientide ravis mitmete edusammudeni. Ka tänasel päeval pühendume me koostööle erinevate sidusrühmadega, et tuua jätkuvalt turule innovatiivseid ravimeid ja diagnostikavahendeid katmata ravivajadusega valdkondades.

Innovatsioonil põhineva biotehnoloogiaettevõtjana on Roche pühendunud uute ravimite ja diagnostikavahendite väljatöötamisele ja tootmisele, mis aitaksid patsientidel elada kauem ja tervemalt. Et selliseid meditsiinialaseid uuendusi ellu kutsuda, teeb Roche tihedat koostööd tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega, kelle kogemus, teadmised ja erialane pädevus täiendavad meie endi teadlaste omi.

Selline koostöö on määrava tähtsusega, sest see:

  • Aitab meil rohkem teada saada erinevate haiguste ravi ning katmata ravivajaduse kohta.
  • Pakub tuge meie võimalikule uuele ravimile hinnangu andmisel, haiguste konkreetsetele tekkemehhanismidele keskendumisel ja sellistele kliinilistele vajadustele suunatud uuringuprogrammide väljatöötamisel.
  • Vōimaldab meil aru saada, kuhu peaksid meie ravimid raviprotsessis paigutuma ja millist informatsiooni vajavad arstid, et leida patsiendi jaoks sobivaim lahendus.
  • Läbi olulise täiendkoolituse toetamise aitab arstidel tagada, et nende oskused ja teadmised püsiksid ajakohasena.

Me oleme kindlad, et koostööd tehes saavutame rohkem, ning oleme uhked, et aastate jooksul on meie koostöö tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega viinud nii mitmete patsientide jaoks oluliste edusammudeni.