Iga 14 sekundi tagant saab keegi kopsuvähi diagnoosi.1

 

 

Praegune kopsuvähi määratlus erineb tunduvalt 20 aasta tagusest. Tänaseks on teada, et kopsuvähk, mida kunagi raviti kui ühte haigust, koosneb tegelikult väga erinevatest, täiesti isemoodi toimivatest alatüüpidest.2–5

 

Tänu üha paranevatele teadmistele vähibioloogiast, on arstidel võimalik tellida biomarkerite analüüse ja kopsuvähi patsientidel saada täppisravi, mis keskendub kindlatele geneetilistele iseärasustele või immuunmehhanismidele. Tehnoloogiline areng on andnud kopsuvähi diagnoosile uue tähenduse – pikaajaline elumus on osale patsientidest reaalsus.5, 6

 

Kuigi oleme kopsuvähiga võideldes teinud märkimisväärseid edusamme, on need olnud väiksemad kui teiste vähivormide puhul. Paraku seisavad paljud kopsuvähi diagnoosi saanud inimesed ikka veel silmitsi kehva prognoosiga ega saa parimat võimalikku ravi.

 

Kopsuvähk on ...

Mida varem kopsuvähk diagnoositakse, seda tõenäolisemalt on ravi tõhus ja patsiendid elavad kauem.3, 7 Kahjuks võib kopsuvähi diagnoosimine ja ravi hilineda mitmesuguste asjaolude tõttu.8

 

Töötame selle nimel, et rohkem kopsuvähiga patsiente jõuaks paranemisele lähemale.

 

Viimase 20 aasta suurimad saavutused onkoloogias on täppis-, sihtmärk- ja immuunravi – need on suur hüpe edasi võrreldes ajaga, kus ma oma rännakut alustasin. Aga meil on siiski veel pikk tee minna.

 

Charlie Fuchs, MD, MPH, Genentechi ja Roche'i onkoloogiliste ning hematoloogiliste ravimite arendamise juht

 

Peamised kopsuvähi varast diagnoosimist takistavad põhjused

Iseloomulike sümptomite puudumine

Sümptomite puudumine haiguse varastes staadiumites muudab avastamise keeruliseks. Kui sümptomid lõpuks avalduvad, on need sageli üldised, mistõttu võidakse põhjuseks pidada mõnd teist haigust.8

Sõeluuringud

Sõeluuringuga saab kopsuvähki palju varem diagnoosida ja on näidatud, et riskirühmas võimaldab see suremust vähendada peaaegu veerandi võrra. Ometi korraldatakse kopsuvähi sõeluuringuid väga vähestes riikides.8–10

Eestis plaanitakse kopsuvähi sõeluuringuga alustada aastal 2023.

Stigmatiseerimine

Diagnoosimine võib hilineda kopsuvähiga seotud stigmatiseerimise ja hirmude tõttu, eriti kui inimene suitsetab või on seda varem teinud. Selline kartus võib takistada arsti poole pöördumist isegi juhul, kui esineb sümptomeid.8

Geograafia

Erinevuste tõttu riiklikes ja piirkondlikes tervishoiusüsteemides jäävad uuenduslikud, varasemat sekkumist toetavad teenused (sõeluuringud, analüüsid, ravi jne) mõnele inimesele osaliselt või täielikult kättesaamatuks.8

 

Meie üks tähtsamaid ülesandeid on leida igale kopsuvähiga inimesele parim ravi. Konkreetsete geenimutatsioonide ja immuunmehhanismide avastamine on muutnud seda, kuidas osasid patsiente ravitakse.3, 5 Sellegipoolest on endiselt palju neid, kes vajavad uusi tõhusamaid lahendusi. Meil tuleb jätkata kopsuvähi tundmaõppimist, et tuvastada ravimite uusi võimalikke sihtmärke.

 

Pidades silmas kõike, mida teame kopsuvähi eri tüüpide ja keerukuse kohta, on ülitähtis, et diagnoosile eelneksid põhjalikud analüüsid –  iga patsiendi vähi alatüübi kiire ja täpne tuvastamine ning võimalikult lühikese ajaga sobivaima ravi leidmine muudab paljude patsientide tulevikku.

 

Võttes kasutusele uusi meetodeid kopsuvähi avastamiseks ja analüüsimiseks, saame kiiremini täpsemaid tulemusi, mille abil valida õige ravi, jälgida selle tõhusust ning teha kindlaks võimalik resistentsus ravile.

 

Meie meeskond töötab väsimatult vähiravi tuleviku muutmise nimel, et iga diagnoositud patsient saaks vajalikku abi. Tõeliste muutuste ellukutsumiseks peame tegema koostööd kogu eriala ulatuses: peame mõistma patsientide peamisi probleeme, neid ära tundma ja lahendama. Et suuta võimalikult vara kopsuvähki diganoosida, analüüsida ja pakkuda uudseimat ravi patsientidele, peame innovatsiooni soodustama – nii saame muuta seda, mida me kopsuvähist teame ja kuidas sellesse suhtume.

Palju tööd seisab veel ees, aga Lung Foundation Australia tegevjuht Mark Brooke on eelseisva suhtes optimistlik. „Minu arvates on viimase kolme kuni viie aasta jooksul hakanud kopsuvähi valdkonnas vähehaaval tärkama lootus.“

 

Kuigi kopsuvähi viie aasta elumus on endiselt kaduvväike, on täppismeditsiini ajastu toonud patsientidele rohkem ravivõimalusi. Ligipääs laiemale valikule biomarkerite analüüsidele ja sihtmärkravi meetoditele suurendab kindlasti tõenäosust mitte saada numbriks hirmuäratavas statistikas.

Mark Brooke, Austraalia kopsufondi (Lung Foundation Australia) tegevjuht

 

 

Meie Roche’is teeme tihedat koostööd kõikide partneritega – alates patsientidest ja tervishoiutöötajatest kuni tervishoiusüsteemi ning -tööstuseni, et parandada inimese patsiendikogemust tema raviteekonna igal etapil.

 

 

Iga päevaga jõuame lähemale lubaduse täitmisele, et leiame kopsuvähile täieliku ravi. Peame pühenduma julgete sammude astumisele – näiteks ravimite kiirele kasutuselevõtule, kuigi see võib kaasa tuua ka riske. Aga me võlgneme seda patsientidele. Ma kuulun uhkusega organisatsiooni, kus ollakse selleks valmis.“

 

Charlie Fuchs, MD, MPH, Genentechi ja Roche'i onkoloogiliste ning hematoloogiliste ravimite arendamise juht

 

Üheskoos suudame anda elule kopsuvähiga uue tähenduse!

Meie kõik.

Viited:

  1. World Health Organisation. World Globocan 2020, [internet; cited June 2022] Kättesaadav aadressil:https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf
  2. Cancer.net. Information about Small Cell Lung Cancer, [internet; cited June 2022] Kättesaadav aadressil:https://www.cancer.net/cancer-types/33776/view-all
  3. Cancer.net. Information about Non-Small Cell Lung Cancer, [internet; cited June 2022] Kättesaadav aadressil:https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer/view-all
  4. ASCO. Cancer Progress Timeline.[internet, cited June 2022] Kättesaadav aadressil:https://www.asco.org/research-guidelines/cancer-progress-timeline/lung-cancer
  5. Jones G, et al. Recent advances in the management of lung cancer. Clin Med. 2018;1(18): s41–s46.
  6. National Cancer Institute. Biomarker Testing for Cancer Treatment [internet, cited June 2022] Kättesaadav aadressil:https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/biomarker-testing-cancer-treatment
  7. EpiCast. EpiCast report: NSCLC epidemiology forecast to 2022 [internet, cited June 2022] Kättesaadav aadressil:http://www.sbwire.com/press-releases/epicast-report-non-small-cell-lung-cancer-nsclc-epidemiology-analysis-and-forecast-to-2025-752642.htm
  8. Cassim S, et al. Patient and carer perceived barriers to early presentation and diagnosis of lung cancer: a systematic review. BMC Cancer. 2019;19(1):25
  9. The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011.4;365(5):395-409.
  10. de Koning HJ, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med. 2020;382:503-513.